Utmaningar på olika nivåer inom ett bolag för lyckad målstyrning

Utmaningar på olika  nivåer inom ett bolag för lyckad målstyrning

Att lyckas med målstyrning i sin strategi är inte enkelt. Det ligger i målens natur att vara högt satta. De utmaningar du har för att uppnå dina mål ser olika ut beroende på vilken nivå du arbetar på inom en organisation. En vd:s utmaningar när det kommer till målstyrning skiljer sig åt från medarbetarens, även om utmaningarna upplevs som lika frustrerande för individen. Howwe är ett verktyg för målstyrning som är utvecklat för att möta såväl vd:ns som ledarens och medarbetararens behov och hjälpa hela organisationen att uppnå sina viktigaste mål. I den här artikeln kartlägger vi de vanligaste utmaningarna och beskriver hur löser Howwe dem.

Arvid Cullborg är Vice President på Howwe Technologies. Han träffar hundratals vd:ar och höga chefer varje år. Även om alla är olika som personer, driver olika typer av bolag och verkar inom olika branscher med olika förutsättningar så har de alla några saker gemensamt. Dessa saker påverkar deras möjligheter att öka sin konkurrenskraft och lyckas med sina mål.

”Som vd har man det övergripande ansvaret för att säkerställa att bolaget lyckas med de planer som man har lovat styrelsen, ägare och faktiskt också sina anställda. Det finns ett antal saker som många av de ledare jag träffar upplever som svårt. Fördelen är att de här svårigheterna enkelt kan övervinnas med ett modernt och anpassat verktyg som Howwe”, säger Arvid Cullborg.

Arvid Cullborg Portratt 1 scaled e1636028510192 Utmaningar på olika nivåer inom ett bolag för lyckad målstyrning målstyrning

Arvid Cullborg, Vice President på Howwe Technologies.

 

Arvid Cullborg listar vd:ns vanligaste utmaningar när det kommer till målstyrning

 • Tydligt kommunicera planen och hur den ska realiseras
  Det är svårt att förmedla hur planen hänger ihop, framförallt i stora organisationer där det är svårt att visualisera och skapa en överblick.
 • Det är svårt att få en korrekt lägesbild av hur det egentligen går för planerna
  De vd:ar jag möter ofta får en ganska smal bild av hur det går för bolaget. Ofta behöver de begära av funktionscheferna att de lägger relativt mycket tid på att skapa rapporter till ledningsgruppen. Månadsvisa ledningsgruppsmöten ägnas åt att förstå statusen istället för att rikta blicken framåt och på de aktiviteter som faktiskt driver målen.

Den frustration som jag ofta får höra är att vd:arna inte vet hur de olika avdelningarnas planer går. Därför kan de heller inte hjälpa organisationen att prioritera initiativ eller fördela resurser innan det är för sent”, förklarar Arvid.

 • Involvera, motivera och bekräfta medarbetarna
  Till sist vittnar många om utmaningen att kunna förklara för sina anställda hur otroligt viktigt det arbete de gör faktiskt är och vilken roll de spelar för bolagets målstyrning och framtid.

Medarbetaren däremot har andra utmaningar när det kommer till målstyrning som hindrar dem från att utnyttja sin och bolagets fulla potential. Helena Feldmann är Customer Success Manager på Howwe Technologies och möter dagligen medarbetare och användare i Howwe.  Det finns ett antal saker som är viktiga för dem för att känna engagemang, som de vill förstå och se sin del i eller ha möjlighet att påverka.

 
IMG 9844 scaled e1646829648873 Utmaningar på olika nivåer inom ett bolag för lyckad målstyrning målstyrning

Helena Feldmann, Customer Success Manager på Howwe Technologies.

Helena Feldmann om medarbetarnas vanligaste utmaningar när det kommer till målstyrning

 • Först och främst vill de förstå vilka förväntningar som finns, både den kommande veckan och långsiktigt för att kunna växa i bolaget.
 • Många vill också känna att de är med och påverkar vad bolaget eller avdelningen fokuserar på och hur de gemensamt ska lyckas med målen.
 • De vill känna sig involverade och delaktiga i teamet men också med bolagets målstyrning i stort. Det är viktigt att det finns en förståelse kring vart vi är på väg och hur det går på vägen dit.
 • Vardagen är stressig för många. Därför finns det en önskan om att kunna ta ett steg tillbaka och bli påmind om vad som är viktigt och vad som är oviktigt för att kunna planera och fokusera på det som verkligen spelar roll.

Det finns ett stort värde av att veta vart bolaget och teamet ska, en trygghet i att veta vad som gäller och vad som anses viktigt för bolagets framgång här och nu och hur man själv kan påverka det”, förklarar Helena.

 • Det är också viktigt att känna att de enskilda bidragen spelar roll och att såväl medarbetaren, teamet och ledningen ser allt fina arbete som görs.

”Med Howwe kan medarbetaren så väl som vd:n enkelt och överskådligt se hur de underliggande teamen ligger till i relation till den överenskomna planen. De kan också jämföra progressen mot föregående år för att se att utvecklingen går åt rätt håll. Istället för att löpande behöva be om statusuppdateringar och tjata på alla funktionschefer om att uppdatera sina olika rapporteringsmallar i olika format månad efter månad får man på bara 5 sekunder en total överblicksbild av det faktiska läget, och kan proaktivt agera därefter. Vi är stolta över att stötta hundratals vd:ar och tusentals organisationer och medarbetare med ett proaktivt arbetssätt som ger dem möjligheterna att uppnå sina viktigaste mål i tid”, avslutar Arvid.

More To Explore

Customer Success Manager
Open positions

Customer Success Manager

Om Howwe Technologies Howwe Technologies är det Stockholmsbaserade internationella SaaS-bolaget bakom innovationen Howwe, lösningen för tillväxt. Med vår metod och mjukvara förenklar vi genomförandet av

Blog

CEO Review: Pitfalls to Driving Strategy

One of the most important roles of a CEO is to set and communicate the strategic direction for the organisation. However, the CEO also needs