Vd-intervju: Per Forslund har ett ledarskap för att ta världen

Per Forslund, President Howwe Technologies

Per Forslund är en ledare med starka drivkrafter som ser fram emot att sätta Howwe Technologies på världskartan.

Per Forslund är President på utvecklingsbolaget Howwe Technologies. Det är ett snabbväxande bolag med höga ambitioner – de vill förändra hur världens bolag arbetar. Det vill de göra med sin mjukvara Howwe, som ofta kallas för vd:ns och ledningens bästa vän. I den här intervjun berättar Per om den resa han har gjort, viktiga drivkrafter för lyckat ledarskap och varför han gör bokslut med sig själv varje år. 

Att leda en mindre organisation medför många fördelar

Likt de flesta utvecklingsbolag i en scale up-fas innebär en ledande roll att man får axla flera hattar. Utöver allt vad det innebär att sitta på President-posten är Per medgrundare och operativt ansvarig för verksamheten i Norden. Han stöttar också bolaget inom såväl produktutveckling, sälj- som marknadsfrågor. 

Jag är inte typen som är anställd. Jag insåg tidigt att jag inte kan ha någon chef. Om det är positivt eller inte vet jag inte, säger Per och skrattar. Jag vill vara med och påverka. Jag gillar att driva olika typer av frågor som skapar värde och det är precis det min roll som President och medgrundare handlar om.  

Per har haft rollen som President på Howwe Technologies i över 5 år, men han är långt ifrån ny i ledarskapsroller. 

Det finns många likheter med min roll idag och mina tidigare roller som operativt ansvarig och delägare. Den största skillnaden är att de bolagen har varit större än vad vi är i dagsläget. I större organisationer ser behoven annorlunda ut. Det finns ofta möjligheten att skala ner på antalet hattar och fokusera mer på ledarskapet. 

Per har alltid haft en drivkraft mot ledande roller. En av de stora fördelarna med att leda ett mindre bolag i en scale up-fas, och det bredare ansvaret det medför, är att det finns fler möjligheter att själv visa goda exempel. 

Vi har en helt ny typ av affärsinnovation och vi bryter ny mark varje dag. Det kan vara utmanande, men genom att jag är operativt delaktig i bland annat säljteamet kan jag visa för teamet att det går. 


Starka drivkrafter med globala målsättningar

Howwe 024 scaled 1 Vd-intervju: Per Forslund har ett ledarskap för att ta världen Per Forslund

En av Per Forslunds drivkrafter är att vara del av ett gäng oerhört professionella och kompetenta människor.

 

Att Per har starka drivkrafter som bidragit till att ta honom till den position han har idag råder det inget tvivel om. Drivkrafterna finns även med honom i det dagliga, operativa arbetet.  

Mina drivkrafter är tydliga. Till att börja med handlar det om att bygga värde. Vi måste hela tiden vara lyhörda för att säkerställa att det vi gör skapar så stort värde som möjligt för våra kunder. 

En av Per Forslunds drivkrafter är att vara del av ett gäng oerhört professionella och kompetenta människor.

– Vi gör något som ingen annan har gjort, och att vara en del av det är jag så oerhört tacksam för. Jag har duktiga människor runt mig som alla älskar utmaningen vi har framför oss och hjälps åt för att vi ska lyckas.

Sedan måste man ha kul under tiden. Att ha kul är så viktigt. Har jag inte längre roligt är det en tydlig indikation på att det är dags att göra något annat. Jag har varit på Howwe Technologies i över 10 år och än så länge har jag roligt varje dag. 

 Min absolut högsta drivkraft är att sätta Howwe på världskartan. Det är inget jag gör själv, det gör jag med människorna på mitt bolag, och det är häftigt, att lyckas med den bedriften tillsammans, säger Per.  


Vikten av ett tydligt ledarskap

Man brukar enkelt säga att chef är en titel. En chef, i kraft av sin position, kan leda och fördela arbete i relation till andra. Ledare däremot, är de som i kraft av sig själva skapar inflytande över andra människor. 

För mig är det viktigt med distinktionen mellan chef och ledare. Behöver jag ta fram chefskortet har jag misslyckats i min värld. Ibland uppstår situationer där det krävs, men det ser jag som ett misslyckande, säger Per. 

Det finns lika många ledarstilar som det finns ledare. Ledarstilen är ofta en spegling av ledarens personlighet och värderingar. Per utstrålar en grundtrygghet i sitt sätt att leda organisationen.  

Ledarskap bygger i min värld på tydlighet. Då behöver man leva som man lär. Jag kan inte begära att folk ska brinna för det de gör om inte jag gör det. Jag är tydlig med mina i förväntningar, ger ansvar och detaljstyr inte. 

 En annan aspekt som jag anser är viktigt i en bra ledarskapsstil är att vara en god lyssnare. Att först lyssna in och sedan komma med egen input, fyller Per i.  


Vikten av en stark företagskultur

Att ledarskapsstilen är tätt knuten till personlighet och värderingar är tydligt hos Per. Han värnar mycket om företagskulturen, som beskrivs som unik av de anställda. Att alla ska ha roligt är ett av de starka ledorden, och att det ska vara högt i tak och en team-känsla där man hjälper varandra. 

– Att skapa en hjälpande kultur är viktigt. Jag pratar ofta om raka puckar, och det kan vara svårare. Man behöver skilja på sak och person. Det är svårt för många, som tar saker personligt. Det är en situation som var fel, inte en person, vilket är två helt olika saker. Alla måste inse att de spelar en roll i ett större kugghjul där de samspelar med andra. Samspelet är en nödvändighet för att vi ska utvecklas och måste därför fungera. 

Jag är däremot allergisk mot att man pratar om någon annan. Då stänger jag av helt. Samma sak om jag får höra något på omvägar om mig, jag är helt ointresserad. Pratar man till mig direkt – då lyssnar jag och tar till mig.  

Många företagsledare vittnar om att det är ensamt på toppen. Det är inte något Per känner igen sig i. 

Vi har en väldigt bra samverkan inom bolaget. Som President är det jag som måste ta vissa beslut så att vi kommer framåt. Det har jag inga problem med och jag känner mig sällan ensam. 

Resultatet av ledarskapsstilen kan avläsas i medarbetarnas trivsel. Hur får man sina medarbetare att utvecklas och prestera på topp?

Man är passionerad i det man är satt att göra. Om jag är passionerad så smittar det av sig, och blir ett positivt eskalerande. Jag är omgiven av passionerade och duktiga människor. 

 

Per Forslund: ”Min uppgift är att skapa de rätta förutsättningarna”

Min uppgift som ledare är att skapa rätta förutsättningar för medarbetarna. Sedan är det upp till individen att visa om man vill ta det ansvaret eller inte. Jag kan skapa förutsättningarna men viljan måste komma från individen. 

Jag skapar de rätta förutsättningar genom att matcha tydliga mål med rätt resurser och kompetens. Sen också ge, i den mån det går, större ansvar än vad personen initialt tror att de kan axla. Medarbetare som har något att växa in i utvecklas bäst. 

En stor del av det arbetet med att skapa rätt förutsättningar handlar om att bygga bra team. Forskning på området visar att gruppdynamiken byggs om varje gång en ny anställd kommer in i gruppen. Vi är ett snabbväxande bolag så det här är ett ständigt pågående arbete. Kommer en person in där det skär sig i gruppen är det viktigt att agera snabbt, berättar Per. 

Jag har lärt mig att rekrytera personer med mycket hjärta. Att ha en kultur där människor kan och vågar fråga och ta hjälp underlättar. Jag uppmanar alltid nyanställda att kräva svar, för då kommer de in i arbetet och företagskulturen snabbare. Är det högt i tak är det inga problem. 

Rätt person på rätt plats är nyckeln till framgång

Per liknar en vd:s framgångsfaktor vid förmågan att samla duktiga människor runt sig som har egenskaper och kunnande som kompletterar de han själv besitter. För att lyckas som organisation är det hans uppgift som ledare att få dem att samarbeta på ett bra sätt. 

Beteende och psykologi i en organisation är oerhört viktigt. Mitt mål är att få de anställda på bolaget att överträffa sig själva och tycka att det är kul att gå till jobbet.  

Bokslut med sig själv

Bolag gör bokslut varje år. Det gör även Per, men med sig själv, både privat och professionellt. 

Jag frågar mig själv hur året har varit, vad jag kunde gjort bättre, vad jag lärt mig. Har jag haft kul? Har det inte varit kul frågar jag mig själv om jag kan påverka det. Kan jag inte det, då gör jag något annat. I den här processen är det viktigt för mig att inte älta. Efter mitt bokslut går jag vidare. Mina bokslut hjälper mig att navigera i mina känslor, och det är därför jag är kvar efter 10 år. 

Vd-rollen förändras 

Vi lever i en tid av snabba förändringar där utmaningarna i Vd-rollen ser helt annorlunda ut idag än för 10 år sedan. 

  Som vd idag krävs det att man har koll på konkurrenter och trender på ett sätt som man inte behövde tidigare. Med den snabba tekniska utvecklingen kan det dyka upp helt nya typer av konkurrenter som man inte ens har tänkt på. 

Den normala konstellationen där alla går till jobbet är också helt borta. Man måste klara av att leda i en flexibel miljö där de anställda kan befinna sig överallt. Det ställer högre krav på ledarna att motivera de anställda. Det traditionella kontoret blir mer av en samlingsplats för kreativa möten än arbetsplats. En arbetsplats har man där man känner för det. 

Pandemin har målat om kartan ordentligt. Var du arbetar ifrån spelar mindre roll. Tidigare har vi med ett Stockholmsbaserat huvudkontor haft ett begränsat upptagningsområde, men nu kan vi erbjuda de bästa talangerna en flexibel arbetsplats, var de än bor eller föredrar att arbeta ifrån. 

En annan aspekt som påverkar vd-rollen är kraven från yngre generationer. De ställer helt andra krav på syftet med arbetet de utför. Att ha en roll och arbetsuppgifter räcker inte, säger Per.

Howwe är en företagsplattform som hjälper sina kunder att uppnå sina mål. Självklart använder de plattformen själva. 

När vi själva inte når de resultat vi satt upp är det extremt frustrerande. Det är ett problem alla ledare brottas med, och forskning visar att 80 % av alla bolag inte uppnår målen de satt upp i sina strategier. Det är det vi är här för att förändra. 

 

Howwe Technologies utvecklas och växer i snabb takt. Var befinner ni er om fem år?

Om fem år finns vi på alla stora marknader i världen. Vi har revolutionerat hur bolagen och deras organisationer arbetar och satt en standard för hur man målstyr sin organisation för att vara internationellt konkurrenskraftig. 

  1. Se till att anställa passionerade människor. 
  2. Ta inget jobb du inte själv är passionerad över. Du måste tycka det är förbannat kul. 
  3. Se till att skapa rätta förutsättningar för din organisation att lyckas. Howwe är ett beprövat sätt att göra just det. Se hur Howwe funkar och kontakta oss för en demo

Vad är dina tre främsta tips för att lyckas som vd?

  1. Se till att anställa passionerade människor. 
  2. Ta inget jobb du inte själv är passionerad över. Du måste tycka det är förbannat kul. 
  3. Se till att skapa rätta förutsättningar för din organisation att lyckas. Howwe är ett beprövat sätt att göra just det. Se hur Howwe funkar och kontakta oss för en demo

More To Explore

Open positions

Senior Account Executive

Företag: Howwe Technologies AB Plats: Stockholm City Om Howwe Technologies: Howwe Technologies är det Stockholmsbaserade internationella SaaS-bolaget bakom innovationen Howwe, lösningen för tillväxt. Med vår