VD-tidningen: Smart målstyrning ger resultat

Johan Grönstedt, strategiansvarig på Howwe Technologies, om vikten av effektiv målstyrning.

Det gäller att jobba smart för att lyckas med sin målstyrning. Här berättar Johan Grönstedt på Howwe Technologies hur. Artikel av Anders Pauser för VDtidningen

MÅLSTYRNING Man måste förstå varför man ska jobba mot vissa mål samtidigt som resurserna är begränsade, vilket ibland gör det svårt att prioritera. Det menar Johan Grönstedt på Howwe Technologies som hjälper företag och verksamheter att få action i målstyrningsarbetet.

Det kanske största problemet när man talar om målstyrning är att man styr mot alldeles för många mål. Det blir ett bekymmer, särskilt om målen ligger vid sidan av det dagliga arbetet, enligt Johan Grönstedt som är ansvarig för strategiarbetet kopplat till den digitala plattformen som Howwe Technologies tagit fram för att hjälpa sina kunder.

Det är uppenbarligen svårt att lyckas med målstyrning. Johan Grönstedt lyfter fram några fakta som talar sitt tydliga språk: Nio av tio misslyckas med att nå sina affärsmål. Vidare nås i snitt bara 63 procent av målen i treåriga affärsplaner.

– Om man lovat de anställda att lyckas med sin plan blir många besvikna, konstaterar Johan Grönstedt.

Olika lösningar

Vad är då lösningen för att lyckas bättre, enligt honom? En lösning som man skulle kunna kalla traditionell är att man själv inte orkar prioritera beroende på internpolitik eller ego och istället tar in utomstående hjälp av konsulter. Det är en lösning han själv inte förespråkar då det ofta leder till att det uppstår ett PMO-kontor (Projekt Management Office) där vd delegerar genomförandet.

– Lösningen präglas av lite lathet då man inte orkar prioritera och vågar ta beslut som ger effekt, säger Johan Grönstedt.

En annan, bättre lösning, är att ledningsgruppen och vd anstränger sig och plockar fram de två eller tre viktigaste övergripande målen från de kanske 15-tal mål företaget har. För att göra sitt målstyrningsarbete måste man välja. Det ska vara mål som har avgörande betydelse och har en orealiserad ekonomisk potential.

Stötta uppåt

Nästa steg i arbetet att få framdrift mot målen är att ledningsgruppen och vd får med sig organisationen och medarbetarna och skapar ett engagemang för det man vill åstadkomma. Det viktiga ur medarbetarnas perspektiv är att det finns en tydlighet och enkelhet. Om inte tydliga prioriteringar finns skapas frustration. Här börjar man ofta med ett vitt papper i varje team där var och ett av dem måste hitta aktiviteter och mål som stöttar övergripande team.

– Varje team måste äga sina mål och de måste vara konkreta och specifika, konstaterar Johan Grönstedt. Utmaningen är ofta hur breda målen är. Det svåra här blir att avgränsa och hitta det viktigaste. Att sedan mäta löser sig alltid.

Han rekommenderar att varje team väljer max två mål samtidigt och att de är mätbara så att de går att utvärdera varje månad. Sedan lyfter han fram att det trots valen av mål är ännu viktigare vad man faktiskt gör för att nå dem. I så måtto tolkar han mål som en ”ambitionsbeskrivning”.

Fastnar lätt

Även om man som team eller som företag klarat av att ta fram mål så är det vanligt att man tappar fart när man verkligen ska göra saker som leder till måluppfyllelse. Ofta fastnar man på målbeskrivningar, enligt Johan Grönstedt. Istället gäller det att prioritera och ta fram de nyckelaktiviteter som mest effektivt för en till målet.

– Det gäller att också alla är överens om nyckelaktiviteterna, betonar han. Man ska se nyckelaktiviteter som hävstänger som gör att man når sina mål.

Johan Gronstedt Portratt 3 scaled e1624362223863 VD-tidningen: Smart målstyrning ger resultat målstyrning

  1. Sätt lampan på det proaktiva och se upp för det reaktiva som vi människor har så lätt att gå tillbaka till.
  2. Se upp med att inte glömma det viktiga och gå i fällan att fokusera på det som det är bråttom med.
  3. Sätt lampan på det utmanande istället för det säkra.
  4. Gör det inte för svårt med för mycket analys och planering.

Slutligen lyfter Johan Grönstedt fram att hela tiden ha målen i sikte och prata om dem varje vecka. Det skapar en jakteffekt som är positiv. Ett effektivt sätt att få det att hända i praktiken är att träffas som team 15 minuter varje vecka och att varje deltagare gör åtaganden kopplade till nyckelaktiviteterna. Sedan följer man upp hur det gått nästa möte och gör sedan nya åtaganden.

FAKTA kring målstyrning

  • Ha bara två, tre övergripande mål.
  • Se till att varje team i kedjan har mål som stöttar de övergripande teamens mål.
  • Lägg fokus på nyckelaktiviteter för att få framdrift i arbetet att nå målen.
  • Lägg inte för mycket tid på analys och planering, gör vad som ska göras istället.
  • Skapa en kultur där man pratar om målen på veckobasis.

Artikel återpublicerad från VD-tidningen av Ander Pauser.

More To Explore

Customer Success Manager
Open positions

Customer Success Manager

Om Howwe Technologies Howwe Technologies är det Stockholmsbaserade internationella SaaS-bolaget bakom innovationen Howwe, lösningen för tillväxt. Med vår metod och mjukvara förenklar vi genomförandet av