Motivation och förändring i det nya normala

Arbetsmotivation och förändringsarbete i det nya normala

Restriktionerna i Sverige har släppts helt men för många företag kommer arbetsplatsen så som vi tidigare känt den aldrig att återuppstå. Den osäkerhet som förändrade restriktioner gjorde till en vardag är förbi men omvärlden fortsätter att förändras i snabb takt. Det nya ‘normala’ arbetslivet präglas av flexibilitet och ett hybridkontor, där man som arbetsgivare står inför utmaningen att motivera och engagera medarbetare på distans samtidigt som kraven på att uppnå målen är lika stora, om inte större.

Man måste klara av att leda i en flexibel miljö där de anställda kan befinna sig överallt. Det ställer högre krav på ledarna att motivera de anställda. Men hur gör man egentligen det när arbetsplatsen inte längre är synonym med ett skrivbord på kontoret utan de anställda kan vara i princip var som helst?

Pandemin har snabbat på digitaliseringen i samhället. En omställning i rekordfart tvingade fram nya rutiner, systemlösningar och hemmakontor. Idag har de flesta medarbetare vant sig vid hemmakontoret, och för många är det en vana som blir svår att bryta.

– För oss har kontoret fått en ny roll. Det är inte längre främst en plats för arbete, utan mer för kreativa möten och sociala interaktioner, säger Per Forslund, President på Howwe Technologies.

 

Förändrade mål och krav på att få med sig personalen snabbt

Pandemin har visat att produktiviteten inte alls behöver påverkas negativt av hemarbete, men att medarbetarna ofta är mer nöjda med det flexibla arbetssättet. Utmaningarna är däremot desto större för ledningen. 63 % av ledarna i Howwe Technologies Vd-undersökning uppgav att de ändrat sina mål och prioriteringar till följd av pandemin.

Ofta behöver man också hitta nya vägar för att nå sina mål. En trend som har accelererat kraftigt under pandemin är att ledare behöver agera och hitta de nya vägarna betydligt snabbare. Tiden mellan det att en bolagsledning har bestämt sig för en ny riktning och att få frontlinjen att arbeta åt samma håll visade sig vara avgörande under pandemin.

Ledarna i Vd-undersökningen fick frågan om de upplever att det är svårare att styra organisationen och skapa fokus med personalen på distans. Det som är mest intressant med den här frågan är att det inte ens var tänkbart för bara några år sedan. Det var helt nytt för de flesta av oss.

– Nästan hälften av de vd:ar som deltog i Vd-undersökningen anser att distansarbete inte har påverkat deras förmåga att styra företaget. Det är fantastiskt och pekar på vår förmåga att anpassa oss som människor och ledare, säger Johan Grönstedt, Strategichef på Howwe Technologies.

 

Svårigheter att skapa motivation skapar lägre engagemang 

Ledarna uppger däremot att de har märkt av negativa konsekvenser av medarbetarnas hemarbete. Resultaten i Vd-undersökningen visar två tydliga utmärkande konsekvenser. Den ena är lägre engagemang och det andra är förlorat fokus.

– För oss är resultatet helt logiskt. Ur ett medarbetarperspektiv är det syftet som driver vårt arbete. Anledningen till att vi tappar syftet vid hemarbete är intressant även om det inte är helt förstått. Visst finns det element av mänskligheten som fundamentalt sociala djur som längtar efter sin gemenskap – men det är också chefers oförmåga att skapa tillräckligt med tydlighet och återkoppling på distans.

Här finns det stora möjligheter att utnyttja moderna verktyg för att överbrygga den klyfta i engagemang och fokus som riskerar att påverka bolagets resultat. Våra kunder har påverkats lika mycket som andra av pandemin. Därför är vi enormt stolt över att kunna rapportera att en majoritet av våra kunder har ökat sina medarbetares tillfredsställelse och engagemang som ett resultat av användningen av Howwe, fortsätter Johan Grönstedt, Strategichef på Howwe Technologies.

 

Ökat behov av moderna verktyg och effektiva arbetssätt för att driva förändring

Behovet av moderna och anpassade arbetsverktyg har ökat. I ‘det nya normala’ krävs det såväl för att driva igenom nödvändiga eller av omvärlden framtvingade förändringar. Det behövs också ett större stöd för att skapa en förståelse för målen, för att lyckas omvandla målen till agerbara aktiviteter och för att ena medarbetarna bakom målen om man ska ha en chans att få med sig dem tillräckligt snabbt när målen förändras.

En nyckel för att lyckas uppnå sina mål med stora delar av personalstyrkan på distans är regelbundna möten och uppföljning. Många kan diagnostisera sig själva med ”Zoom-fatigue” och ännu fler timmar stirrandes in i skärmen är knappast något man längtar efter. Hemligheten bakom arbetssättet i Howwe är korta, veckovisa accelerationsmöten där alla medarbetare ser exakt hur de ligger till utifrån de mål de satt, tar åtaganden för att uppnå dem i tid och samlar motivation tillsammans med sitt team.

Kontakta oss så berättar vi hur!

Är ni redo att börja accelerera er tillväxt? 

Vill du veta mer om hur Howwe möjliggör ett proaktivt arbetssätt och förenklar genomförandet av verksamhetsplanerna och strategierna på alla nivåer i organisationen? Vi visar dig gärna!

More To Explore

Customer Success Manager
Open positions

Customer Success Manager

Om Howwe Technologies Howwe Technologies är det Stockholmsbaserade internationella SaaS-bolaget bakom innovationen Howwe, lösningen för tillväxt. Med vår metod och mjukvara förenklar vi genomförandet av