Pressroom

All information related to Howwe’s press releases can be found here.

Latest News

Howwe Technologies Launches a Catalyst for Growth

Non-regulatory pressrelease

As the first player in the market, Howwe Technologies announces the official launch of its innovative solution for growth, thereby setting a new standard for how companies can effectively execute strategy to leverage growth. The digital solution for Company Initiatives is designed to meet the needs of CEOs and serves as the last piece in…

Read more

Black Diamond Advisory Partners with Howwe Technologies to Provide The CEO's Digital Book Of Record Through A OneStream-Howwe Integrated Platform Combining CPM and Digital Strategy Execution

Non-regulatory pressrelease

New York, July 20, 2023 – Black Diamond Advisory and Howwe Technologies are excited to announce their strategic partnership, bringing forth an unprecedented market offering: the integration of OneStream Software's Corporate Performance Management (CPM) and Howwe Technologies' Digital Strategy Execution application. This collaboration combines the expertise of Black Diamond Advisory, the largest OneStream solution partner,…

Read more

Ulf Arnetz on the SaaS Club Podcast: Navigating The Tough Road From Services To SaaS

Non-regulatory pressrelease

In the dynamic world of SaaS, the journey from a services-based company to a successful SaaS business is a challenging endeavor. Ulf Arnetz, the founder and chairman of Howwe Technologies, with its groundbreaking SaaS solution that accelerates strategy execution and financial growth for enterprises, knows this journey all too well. In a recent feature on…

Read more

Bridging the Digital Gap: Overcoming CEO Reluctance for Successful Digital Transformation

Non-regulatory pressrelease

In the face of rapid technological advancements, the digital revolution has become imperative for companies to remain competitive and thrive. However, a significant challenge lies in the reluctance of senior leaders, including CEOs, to embrace emerging technologies identified in a recent study by EY (https://www.ey.com/en_us/consulting/how-talent-feels-about-emerging-tech). This article aims to highlight the critical connection between the findings…

Read more

Where Should the Company's Digital Revolution Begin?

Non-regulatory pressrelease

In a time of rapid change and intense competition, it is crucial for companies to adapt to the digital revolution, and manufacturing companies are facing significant transformations. The importance of embracing digitalization and automation for manufacturing companies to survive and thrive in the modern business world has never been bigger. However, there is a huge…

Read more

Senaste Nytt

Martin & Servera Logistik digitaliserar sin målstyrning med hjälp av ledande lösning för tillväxt

Non-regulatory pressrelease Per-Erik Kanström, VD på Martin & Servera Logistik, omfamnar förändringen som det nya arbetssättet innebär och ser ett främjat strategiskt samarbete för att nå bolagets långsiktiga mål.

Martin & Servera Logistik, som ingår i Sveriges ledande grossist för restauranger och storkök Martin & Servera-gruppen, tar ett viktigt steg mot ökad digitalisering genom att ingå ett licensavtal med Howwe Technologies. Syftet med avtalet är att öka det strategiska fokuset och måluppfyllnaden inom bolaget och göra det enklare för alla medarbetare att vara delaktiga…

Läs mer

Howwe Technologies lanserar en katalysator för tillväxt

Non-regulatory pressrelease

Howwe Technologies lanserar sin senaste innovativa lösning för tillväxt och bryter därmed ny mark för hur bolag på ett effektivt sätt målstyr sina organisationer. Den nya lösningen för initiativstyrning är utvecklad utifrån vd-rollen och utgör den sista pusselbiten i Howwe (https://www.howwe.io/) som stänger gapet mellan strategi och genomförande. Detta skapar nya förutsättningar för företag att skapa…

Läs mer

Howwe Technologies och Black Diamond Advisory, världens största globala konsultföretag inom OneStream, tecknar ett partnerskap och skapar en integrerad VD-lösning som länkar strategi och genomförande

Non-regulatory pressrelease

Stockholm – New York, – Howwe Technologies och Black Diamond Advisory offentliggör ett långsiktigt strategiskt partnerskap som innebär att man gemensamt skapar ett unikt marknadserbjudande: integrationen av OneStream Softwares Corporate Performance Management (CPM) och Howwe Technologies SaaS-lösning för Digital Strategy Execution. Samarbetet kombinerar ledande expertis från Black Diamond Advisory, världens största globala konsultföretag inom OneStream…

Läs mer

Kährs inleder samarbete med Howwe Technologies för att förbättra strategisk tillväxt

Non-regulatory pressrelease Johan Magnusson, VD på Kährs Group, använder Howwe som stöd för att uppnå bolagets långsiktiga plan och koncernens fulla potential och uppskattar den ökade transparensen och strukturerade uppföljningen av deras tvärfunktionella initiativ.

Den världsledande golvtillverkaren Kährs, med en stark närvaro i över 70 länder, har ingått ett samarbete med Howwe Technologies för deras lösning för tillväxt. Kährs marknadsandelar ökar till följd av bolagets investeringar inom produktutveckling av nya hållbara golvlösningar samt digital marknadsbearbetning under varumärket Kährs, vilket har gett möjligheter till organisk tillväxt och expansion på nya…

Läs mer

Digitalisering är nyckeln till framgång men var ska digitala revolutionen börja för svenska bolag?

Non-regulatory pressrelease

I en tid av snabb förändring och intensiv konkurrens är det avgörande att företag anpassar sig till den digitala revolutionen. Tillverkande bolag står inför enorma omställningar. I artikeln "Det kommer att finnas de som går under (https://www.di.se/nyheter/det-kommer-att-finnas-de-som-gar-under/)" publicerad i Dagens Industri den 23 maj diskuterar Tobias Eriksson, Nordenchef för Efeso, vikten av att omfamna digitalisering och automatisering…

Läs mer

Press Contact

Katarina Bennich
Chief Marketing Officer

 
Katarina Bennich 4 scaled 1 Press Press