Ny undersökning visar att bara 12% uppnår sina finansiella mål på en årlig basis

Howwe Technologies ledningsgrupp

120 Vd:ar på mellanstora till stora bolag i Sverige har deltagit i Howwe Technologies VD-undersökning som tar tempen på Sveriges bolagsledare. Undersökningen ger unika insikter kring utmaningarna de upplever, hur ofta strategiska mål uppnås, vilka metoder de använder för att driva sina organisationer och pandemins påverkan på bolagsstyrningen.  

Att effektivt och bolagsövergripande strategigenomförande är avgörande för framgångsrikt företagande och vinstdrivande organisationsstyrning kommer inte som en nyhet för de flesta. Ändå visar Howwe Technologies VD-undersökning att Sveriges Vd:ar upplever just detta som en stor utmaning. Ungefär hälften av de svarande tycker dessutom att pandemin ytterligare har försvårat styrningsarbetet och att bristande engagemang och fokus är de största problemområdena.

 

En majoritet, 84%, av de deltagande svenska företagen i Howwes VD-undersökning har uppnått sina finansiella mål 1-4 gånger under den senaste femårsperioden och endast 12% uppger att de gör det varje år. Orsakerna till att de inte uppnår sina mål varierar stort, men externa oförutsedda faktorer, som Covid-19, sticker ut. En majoritet, 63% av bolagen, har behövt ändra sina strategiska mål till följd av pandemin. Hälften upplever att det är svårare att styra organisationen med stora delar av personalstyrkan hemmaarbetandes. 37% uppger att organisationen överlag saknar tillräckligt engagemang och proaktivitet för att lyckas.

 

Resultatet av Howwes VD-undersökning visar också att över hälften av bolagen inte använder ett modernt målstyrningsverktyg, utan driver företagets viktigaste affärsutmaningar och strategiska mål med traditionella program som Excel.

 

Idéen till VD-undersökningen framkom efter ett stort antal efterfrågningar från deltagarna i vårt nätverksevent CEO Forum. Vi utvecklar en mjukvara som hjälper några av Sveriges och världens största bolag att driva bolagsövergripande transformation och bevisbar acceleration av deras tillväxt och sitter därmed på både ett stort nätverk av företagsledare, och en stor kompetens kring utmaningar i bolagsstyrning. Vi ville få hårda siffror på verkligheten bland Sveriges bolag och resultaten vi ser är häpnadsväckande. De visar att det finns stora förbättringsområden för att Sverige ska bli mer konkurrenskraftiga på världsmarknaden, säger Per Forslund, VD på Howwe Technologies.  

 

Undersökningens respondenter besitter VD-posten på bolag inom olika branscher i Sverige. Majoriteten av bolagen har mellan 250-1000 anställda, med en relativt jämn representation av mindre och större medverkande bolag. Fördelningen mellan privata och börsnoterade bolag är jämn, på 30% vardera, med mindre andelar ägarledda, riskkapitalägda och statligt eller kommunalt ägda bolag. 

 

Bakom denna VD-undersökning står Howwe. Men vem är Howwe till för?

Har du flera team, avdelningar och ledare? Och du vill påskynda er tillväxt genom att ena hela bolaget bakom era viktigaste mål, nedbrutna till aktiviteter? Då kommer du med största säkerhet att dra nytta av Howwe. Vi har sett våra kunder överträffa sina mål och öka sitt finansiella resultat inom alla sektorer och branscher. Vill du se några exempel? Kolla in några av våra kunder eller utforska exempel på några av de andra sektorerna vi stödjer nedan. Kolla också gärna in vår produkt demo.

Bakom denna VD-undersökning står Howwe. Men vem är Howwe till för?

Har du flera team, avdelningar och ledare? Och du vill påskynda er tillväxt genom att ena hela bolaget bakom era viktigaste mål, nedbrutna till aktiviteter? Då kommer du med största säkerhet att dra nytta av Howwe. Vi har sett våra kunder överträffa sina mål och öka sitt finansiella resultat inom alla sektorer och branscher. Vill du se några exempel? Kolla in några av våra kunder eller utforska exempel på några av de andra sektorerna vi stödjer nedan. Kolla också gärna in vår produkt demo.

mat napo kQrBavaF Fk unsplash scaled 1 Ny undersökning visar att bara 12% uppnår sina finansiella mål på en årlig basis VD-undersökning

Hälsovård

Howwe stödjer många av världens största hälsovårdsföretag, såsom MSD, Amgen och GE Healthcare. Med Howwe uppnår våra kunder både organisationsövergripande transformation och acceleration av finansiella resultat.

shutterstock 1083509687 scaled 1 Ny undersökning visar att bara 12% uppnår sina finansiella mål på en årlig basis VD-undersökning

Tillverkande bolag

Många av de företag vi stödjer inom tillverknings- och industrisektorn kämpar med genomförandet av sina tvärfunktionella och globala transformationsprojekt. Med massiva organisationer är det en utmaning att anpassa hela organisationen och göra affärsplanen genomförbar på alla nivåer.
brandon griggs wR11KBaB86U unsplash scaled 1 Ny undersökning visar att bara 12% uppnår sina finansiella mål på en årlig basis VD-undersökning

Offentlig sektor & Kommunala bolag

Kommuner har höga krav på att löpande digitalisera arbetsprocesser och ett proaktivt och systematiskt arbetssätt. Där skapar ett smidigt och tydligt digitalt system som förenklar och förbättrar för medarbetare och chefer stora värden.

More To Explore

Customer Success Manager
Open positions

Customer Success Manager

Om Howwe Technologies Howwe Technologies är det Stockholmsbaserade internationella SaaS-bolaget bakom innovationen Howwe, lösningen för tillväxt. Med vår metod och mjukvara förenklar vi genomförandet av