120 Vd:ar på mellanstora till stora bolag i Sverige har deltagit i Howwe Technologies VD-undersökning som tar tempen på Sveriges bolagsledare. Undersökningen ger unika insikter kring utmaningarna de upplever, hur ofta strategiska mål uppnås, vilka metoder de använder för att driva sina organisationer och pandemins påverkan på bolagsstyrningen.  

Att effektivt och bolagsövergripande strategigenomförande är avgörande för framgångsrikt företagande och vinstdrivande organisationsstyrning kommer inte som en nyhet för de flesta. Ändå visar Howwe Technologies VD-undersökning att Sveriges Vd:ar upplever just detta som en stor utmaning. Ungefär hälften av de svarande tycker dessutom att pandemin ytterligare har försvårat styrningsarbetet och att bristande engagemang och fokus är de största problemområdena.

 

En majoritet, 84%, av de deltagande svenska företagen har uppnått sina finansiella mål 1-4 gånger under den senaste femårsperioden och endast 12% uppger att de gör det varje år. Orsakerna till att de inte uppnår sina mål varierar stort, men externa oförutsedda faktorer, som Covid-19, sticker ut. En majoritet, 63% av bolagen, har behövt ändra sina strategiska mål till följd av pandemin. Hälften upplever att det är svårare att styra organisationen med stora delar av personalstyrkan hemmaarbetandes. 37% uppger att organisationen överlag saknar tillräckligt engagemang och proaktivitet för att lyckas.

 

Resultatet av VD-undersökningen visar också att över hälften av bolagen inte använder ett modernt målstyrningsverktyg, utan driver företagets viktigaste affärsutmaningar och strategiska mål med traditionella program som Excel.

 

Idéen till VD-undersökningen framkom efter ett stort antal efterfrågningar från deltagarna i vårt nätverksevent CEO Forum. Vi utvecklar en mjukvara som hjälper några av Sveriges och världens största bolag att driva bolagsövergripande transformation och bevisbar acceleration av deras tillväxt och sitter därmed på både ett stort nätverk av företagsledare, och en stor kompetens kring utmaningar i bolagsstyrning. Vi ville få hårda siffror på verkligheten bland Sveriges bolag och resultaten vi ser är häpnadsväckande. De visar att det finns stora förbättringsområden för att Sverige ska bli mer konkurrenskraftiga på världsmarknaden, säger Per Forslund, VD på Howwe Technologies.  

 

Undersökningens respondenter besitter VD-posten på bolag inom olika branscher i Sverige. Majoriteten av bolagen har mellan 250-1000 anställda, med en relativt jämn representation av mindre och större medverkande bolag. Fördelningen mellan privata och börsnoterade bolag är jämn, på 30% vardera, med mindre andelar ägarledda, riskkapitalägda och statligt eller kommunalt ägda bolag. 

 

ipt>