Affärsinnovationen som förändrar hur bolag arbetar

Howwe – Affärsinnovationen som förändrar hur bolag arbetar

Många företag vill göra något lite bättre. Det vill inte Howwe Technologies. Med sin affärsinnovation och SaaS-lösning för målstyrning vill de revolutionera hur bolag arbetar och de har redan kommit en bra bit på vägen mot sitt mål.

Sverige är en av världens innovationsledare

Sverige tillhör ett av världens mest innovativa länder visar rankning efter rankning. Förra året placerade FNs immaterialrättsorganisation WIPO Sverige på en andraplats i Global Innovation Index för sin starka innovationskraft. Sverige är alltså näst bäst i världen på innovation. Det är å andra sidan inget nytt. Det sfäriska kullagret, dynamiten, blixtlåset och Tetra Pak är världskända innovationer med hemvist i Sverige som i generationer drivit utvecklingen framåt och förenklat livet för miljontals människor runt om i världen. Man kan enkelt säga att vi har en innovationstradition djupt rotat i vårt DNA.

 

Svenska exportunder gör global succé

Många av de tidiga innovationerna la grunden för ett imponerande stort antal multinationella exportföretag och varumärken med sina ursprung i Sverige. Flera grundades under en period av snabb ekonomisk utveckling under första hälften av 1900-talet. Några kända exempel är Volvo, AstraZeneca, ABB, IKEA, Ericsson, Electrolux, H&M, Saab och Absolut. Innovationskraften har inte stannat av utan snarare accelererat explosionsartat. Några mer nutida exempel på exportunder är Spotify, Trustly, Mojang, IZettle och Klarna. I Sverige finns inte bara det största antalet multinationella företag per capita, det tjänar också som en bas för morgondagens framväxande industrier och exportunder.

Sverige investerar en större andel av sin BNP inom forskning och utveckling än de flesta andra länder, och har fördelen av några grundläggande förutsättningar för ett klimat där innovation kan frodas. Det finns t.ex. en lång historia av privata investeringar som bland annat härrör till familjerna Wallenberg och Stenbeck som kontrollerar stora delar av den svenska börsen. Sverige har också en stark ekonomisk stabilitet och ett klimat som är öppet för nytänkande och en population med uppkopplade och IT-vana early adopters.

 

Affärsinnovation som skapar grundläggande förändring

Affärsinnovation definieras ofta som något helt nytt, som gått från idé till verklighet och förändrar hur något tidigare gjordes, samt kommer många till gagn. Ett välkänt exempel är redan nämnda Spotify, som radikalt förändrat musikbranschen och hur människor konsumerar musik. På samma sätt har utvecklingen av affärsinnovationen och SaaS-tjänsten Howwe skapat ett helt nytt arbetssätt och nya förutsättningar för Vd:n och alla hens anställda att mätbart accelerera tillväxten inom en satt tidsram.

Under många årtionden har bolag, och främst vd, helt saknat en anpassad mjukvara för exekvering av målen i strategin och affärsplanen, vilket har resulterat i att bolagen inte uppnått sina mål, med negativa ekonomiska konsekvenser. Det här är ett område som helt stått i skugga under digitaliserings framfart. Vd:n har behövt förlita sig på allmänna och analoga verktyg som Excel och PowerPoint för att driva bolagets mest centrala mål och initiativ. Det har resulterat i att exekveringen stannat på mellanchefsnivå där majoriteten av de anställd helt saknat insikt i företagets viktigaste mål, eller möjlighet att kunna bidra till att de uppfylls. Interna och externa disruptioner, som t.ex. pandemin och kriget i Ukraina, präglar näringslivet i allt högre takt vilket gör det allt annat än enkelt för företagsledare att lyckas. Även de bolag som använder anpassade verktyg för bolagsstyrning eller aktivtetsstyrning saknar stöd för att involvera och motivera hela personalstyrkan.

 

Första verktyget utvecklat för Vd:n

Mjukvaran och affärsinnovationen Howwe kallas ofta för Vd:ns bästa vän. Det är en användarvänlig produkt som inte bara hjälper Vd att prioritera och översiktligt styra hela bolaget utan också har ett systemstöd med inbyggd Automatiserad Intelligens och erfarenhet baserade på tusentals team på flera av världens ledande bolag. Det har skapat helt nya möjligheter att förflytta sin organisation mot framgång. Men dess funktionalitet gynnar betydligt fler än bara vd:n.

Inte bara ger det ledare ett helt nytt sätt att proaktivt styra sin organisation, det gynnar även anställda på alla nivåer i ett företag. Medarbetare blir mindre stressade och upplever en större tillfredställelse genom att de förstår sin roll och förstår hur deras insats bidrar till företagets framgång. Vardagen blir roligare, mer strukturerad och arbetet skiftar från att reaktivt släcka bränder till att proaktivt arbeta med prioriterade arbetsuppgifter kopplade till de viktigaste målen. Strukturerad uppföljning säkerställer utveckling mot målen och ger medarbetaren en viktig bekräftelse. Allt sker i den användarvänliga plattformen.

Att arbetsrelaterad stress utvecklats till en av vår tids största folksjukdomar är ingen nyhet. Otydliga mål och bristande uppföljning är enligt forskning de främsta orsakerna till stress. Att verktyg som affärsinnovationen Howwe, som minskar stressen genom att göra medarbetarnas arbetsuppgifter tydligare och samtidigt ger dem en möjlighet att positivt påverka sin roll, är därför högst aktuell.

Att det fungerar råder det inga tvivel om. Medarbetarundersökningarna går upp, och att flera av kundföretagen som använder Howwe förekommer i toppen på listningar över Sveriges bästa arbetsgivare är ingen överraskning.

Howwe är en affärsinnovation som skapar möjligheter för företagsledare att lyckas med sina satta strategier och affärsplaner. Insikten kring hur revolutionerande innovationen Howwe faktiskt är framstår tydligt i relation till forskningen på området som visar att över 80% av bolagen misslyckas med just detta, att fullfölja sina viktigaste mål.

Med en proaktiv och bolagsövergripande målstyrning ökar Sveriges konkurrenskraft. Att vara en nyckelspelare i det arbetet placerar Howwe som en självklar kandidat på listan över Sveriges kommande exportunder.

Är ni redo att börja accelerera er tillväxt? 

Vill du veta mer om hur affärsinnovationen Howwe möjliggör ett proaktivt arbetssätt och förenklar genomförandet av verksamhetsplanerna och strategierna på alla nivåer i organisationen? Vi visar dig gärna! Se hur verktyget funkar.

More To Explore

Open positions

Senior Account Executive

Företag: Howwe Technologies AB Plats: Stockholm City Om Howwe Technologies: Howwe Technologies är det Stockholmsbaserade internationella SaaS-bolaget bakom innovationen Howwe, lösningen för tillväxt. Med vår

Open positions

Initial Sales Mötesbokare

Företag: Howwe Technologies AB Plats: Stockholm City Om Howwe Technologies: Howwe Technologies är det Stockholmsbaserade internationella SaaS-bolaget bakom innovationen Howwe, lösningen för tillväxt. Med vår