Uppnå era viktigaste mål – i tid

Howwe är en marknadsledande SaaS-plattform  som accelererar genomförandet av er strategi och era finansiella resultat. Era mål blir tydliga och agerbara på alla nivåer av organisationen – i en gemensam plattform. 

Oavsett vilka mål du har satt, hjälper Howwe dig att uppnå dem i tid.

arrow Home-SE Öka lönsamheten med 25% till 2024
arrow Home-SE Öka intäkterna med 10% till december 2024
arrow Home-SE Minska kostnaderna med 15% på 12 månaders
arrow Home-SE Öka marknadsandelarna till 8% före Q4
arrow Home-SE Automatiseringsprojektet färdigställt år 2024
picture Home-SE

Howwe hjälper företag att få hela organisationen att engagera sig i genomförandet av de viktigaste målen.

Vi hjälper mellanstora till stora företag runt om i världen att accelerera sin tillväxt. Här är några av dem.

Resultaten du får med Howwe

ROI upp till 25X
Alla våra kunder har 8-25 gånger avkastning på investeringen under de första 12 månaderna.

30% Acceleration
Acceleration av de aktiviteter som driver tillväxt.Utforska de resultat som våra kunder uppnått.

Resultaten du får med Howwe

Affärsplaner misslyckas alltför ofta. Vi är här för att ändra på det. 

80% av strategier och affärsplaner misslyckas, oftast för att organisationen inte får rätt förutsättningar.  

Samtidigt vill 82% av medarbetarna vara med och bidra till företagets mål, men de vet inte hur. 

Ser du sambandet? 

Arbetssättet i plattformen Howwe 

Howwe är en accelerationsprogramvara som skapar tillväxt. Men Howwe är så mycket mer än det. Arbetssättet i Howwe bygger på tre discipliner.  Det är ett beprövat arbetssätt som testats och förfinats av hundratals organisationer och tusentals team. Och tro oss (och våra kunder) – att lyckas med sin strategi har aldrig varit enklare. Resultaten av er acceleration är dessutom mätbara. 

new

Prioritera & förankra

Vår metod och accelerationsmjukvara hjälper ledare att prioritera de viktigaste målen för att ni ska öka er tillväxt och förankrar dem på alla nivåer av organisationen. Tydlighet är allt.

newe1

Styr & mät progress

Målen bryts ner till aktiviteter som driver progress på målen. Ledare får verktyg för att stötta och mäta den faktiska utvecklingen av aktiviteterna där alla medarbetare är med och bidrar till att företagets viktigaste mål uppnås. I tid. 

new23

Åtaganden & visualisering

Motivera och engagera medarbetarna att proaktivt ta åtaganden på aktiviteter som driver målet. Följ upp resultatet och visualisera utvecklingen mot målet jämför med den plan ni satt. 15 minuter varje vecka är allt som krävs. 

A Howwe® Way of Working

Förändringar sker snabbt och ofta oväntat. Med störningar runt varje hörn är det avgörande att snabbt kunna justera och anpassa sig. Howwe möjliggör ett proaktivt arbetssätt som håller dig på toppen av dina mål för att accelerera tillväxten, oavsett vad som händer.

prvi
______________

Allt börjar med ledarna — Ansvarsfullhet
Skapa effektivitet och fokus för ledningen

prvi
______________

Vertikal styrning — Hastighet
Gör dina mål genomförbara i hela organisationen

prvi
______________

Horisontell styrning — Anpassning
Förbättra samarbetet mellan funktioner.

prvi
______________

5-sekundersregeln — Transparens
Visualisera framsteg och identifiera de viktigaste aktiviteterna som driver de mest betydelsefulla målen

Varför VD:ar använder Howwe

Tillväxten, vinsten eller den strategiska förändringen går inte tillräckligt snabbt.

VD:ar kan vara sin bästa version av sig själva.

Flera års underprestation jämfört med målen

Ökning av omsättning och vinst

Dålig medarbetarengagemang

Ökning av medarbetarnöjdhet

How Howwe helps CEO

VD

Howwe är det moderna verktyget för varje VD som vill accelerera, styra och följa upp utförandet av företagsplanen på alla nivåer av organisationen med en bibehållen fokus på det viktigaste. Det gör det möjligt att lyckas med strategin i tid, eller till och med före deadline. Med Howwe kan du vara säker på att ditt företag har en arbetsprocess på plats som gör det möjligt att sätta utmanande mål och att organisationen vet hur man kan lyckas. Visualisera framsteg i realtid och få bevisbara finansiella resultat samtidigt som du uppfattas som modern och innovativ.

How Howwe helps Managers

LEDARE

Digitalisera styrningen av dina mål och se till att ditt team når dem genom att fokusera på de aktiviteter som driver målen samtidigt som du håller dig relevant för föränderliga omständigheter och krav. Med en proaktiv arbetsmetod blir åtaganden en naturlig del av arbetsprocesserna, vilket låter dig fokusera på att utvecklas som ledare tillsammans med ditt team.

How Howwe helps Employees

MEDARBETARE

Högre engagemang i företagets övergripande mål, vilket leder till minskad stress och ökat engagemang. Howwe skapar en tydlig koppling mellan strategi och hur ditt individuella arbete bidrar till att uppnå företagets mål. En positiv stämning uppstår tillsammans med en känsla av gemenskap när alla strävar mot samma mål. Det är förmodligen därför det finns en betydande ökning av eNPS bland våra kunder.

Utforska ekosystemet runt Howwe

What is strategy acceleration and how do you succeed with strategy execution. The audience is lined up to learn how at CEO Forum

CEO Forum

CEO Forum är en exklusiv plattform för VD:ar som vill accelerera tillväxten. Titta på alla tidigare utgåvor i CEO Forum-biblioteket

first 1 Home-SE

Press

Få de senaste nyheterna om Howwe och Howwe Technologies

Klas Tocklin, CEO, Caverion one of many CEOs that is using Howwe for growing their companies.

Kunder

Vi har fantastiska kunder runt om i världen. Ta del av deras berättelser och resultat som uppnåtts med hjälp av Howwe.

Är ni redo att börja accelerera er tillväxt?

Vill du veta mer om hur Howwe möjliggör ett proaktivt arbetssätt och förenklar genomförandet av verksamhetsplanerna och strategierna på alla nivåer i organisationen? Vi visar dig gärna!