Mikaela: Navigatören bakom Martin & Servera Logistiks Lean-resa och taktiska målstyrning

Mikaela Öhrvall brinner för verksamhetsutveckling och ser fram emot att ta det taktiska målstyrningsarbetet till nya nivåer

Mikaela tillträdde till rollen som Chef Lean Office i februari i år. Rollen var ny inom bolaget och utvecklades för att ha en nyckelperson som håller ihop det viktiga Lean-arbetet. Hon har det övergripande ansvaret för att definiera vad Lean är för Martin & Servera Logistik, hur det tillämpas och för att stötta organisationen i metodstandarder. Rollen innefattar också ansvar över den operativa och taktiska målstyrningen. Tillsammans med fem koordinatorer inom logistik och operativt inköp ser de till att verksamheten utvecklas i linje med den satta strategin och verksamhetsplanen. 

Att Mikaela är rätt person på rätt plats råder det ingen tvekan om. Hon älskar att ha många bollar i luften och just det är något som präglat både hennes uppväxt och professionella resa. Uppväxt i Norrbotten började hon redan som 14-åring att arbeta och fann snabbt en förkärlek till matematik och statistik vilket hon fick utveckla under sin utbildning till civilingenjör inom industriell ekonomi på Luleå Tekniska Universitet. Under sin master inom kvalitetsutveckling och produktionssystem stod det klart för Mikaela att allt det som statistik kan påvisa inte ger något om inte användaren är med på varför det är bra. Där föddes hennes passion för att arbeta med människor för att driva strategisk förändring. 

Under tre intensiva år som konsult med fem parallella uppdrag fick Mikaela göra precis det hon önskade, att se och lära sig så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Hon fick snabbt en utmärkelse för att ha överträffat förväntningarna i sin befattning och befordrades till senior konsult. Fullastad med erfarenheter påbörjade Mikaela därefter sin karriär inom Martin & Servera Logistik i rollen som Chef för logistikplanering- och utveckling där hon kombinerar sin tekniska skicklighet och strategiska tänkande för att navigera företaget genom komplexa utmaningar. Efter snart fyra år har hon nu rollen som chef för Lean Office och hon älskar kontaktnätet och alla olika planeringspunkter i verksamheten som rollen innebär.

Lean kretsar kring den dagliga, operativa styrningen. Att följa upp gårdagens utfall och fånga avvikelser, något som är avgörande för ett logistikbolag där stora vinster finns att fånga i marginalerna. Utöver ansvaret för Lean är Mikaela även ansvarig för den taktiska målstyrningen där Martin & Servera Logistik valt att använda lösningen Howwe. 

“Det är ett verktyg för att visualisera , prioritera  och resurssätta viktiga aktiviteter inom prioriterade målområden, vilket är ett viktigt komplement till vår operativa målstyrning och vårt strategiska arbete. Risken är annars att det som är viktigt prioriteras bort när det brinner, vilket det ofta kan göra i den operativa verkligheten. Då behövs ett verktyg för att långsiktigt kunna realisera våra verksamhetsplaner och göra det möjligt för oss att ta en plats i förarsätet för vår taktiska målstyrning”, säger Mikaela. 

Det interna ansvaret för Howwe och Howwe-metodiken innebär att Mikaela säkerställer att systemet tillämpas på rätt sätt; att Accelerationsmöten hålls, att MIG:arna ger effekt, att Sprintplaneringen går i linje med planerna och att skapa ett internt lärande över det som ger bra effekt. 

“Howwe hjälper oss att skapa en åtagandekultur. Vi ser ett ökat engagemang och proaktivitet i långsiktiga frågor. Det möjliggör en struktur för reflektion kring vad som bör skapa framgång i utfall och hjälper arbetsgrupper att prioritera på ett effektivt sätt, bibehålla rätt riktning och följa upp. Vi får stöd i att fokusera på rätt saker och samtidigt säkerställa att vi har en jämn arbetsbelastning med hjälp av Key Activities”, fortsätter Mikaela. 

Hela målstyrningsarbetet, oavsett om det är operativ, taktiskt eller strategiskt har sin utgångspunkt i målstyrningsstrukturen SKLE (säkerhet, kvalitet & miljö, leverans & effektivitet samt ekonomi som ett utfall av SKL). Strategin hanteras utifrån fokusområden där varje fokusområde har ett antal börlägen kopplade till långsoiktiga strategiska mål. Börlägena realiseras sedan som initiativ och som blir mer konkreta ju närmare i tid de ligger. Varje verksamhetsområde, så som lagerorter exempelvis, kompletterar de börlägen som finns i strategin med årliga lokala strategiska planer. För att sedan realisera planerna för det kommande året tillämpas Howwe för vidare nedbrytning av aktiviteter och uppföljning. Det är här den strategiska och taktiska målstyrningen möts. 

“Jag ser en positiv framtid för oss och vårt taktiska målstyrningsarbete i Howwe. Vi är på väg ut ur en uppstartsfas där vi behövt arbeta aktivt för att sy ihop hela målstyrningsarbetet för att skapa en tydlighet. Vi är vana vid den operativa styrningen som ofta är reaktiv. Viljan och engagemanget finns här och metodiken hjälper oss att prioritera, reagera proaktivt utifrån satta mål och tänka framåt”, avslutar Mikaela. 

More To Explore

Open positions

Senior Account Executive

Företag: Howwe Technologies AB Plats: Stockholm City Om Howwe Technologies: Howwe Technologies är det Stockholmsbaserade internationella SaaS-bolaget bakom innovationen Howwe, lösningen för tillväxt. Med vår

Blog

CEO Review: Pitfalls to Driving Strategy

One of the most important roles of a CEO is to set and communicate the strategic direction for the organisation. However, the CEO also needs