Pressroom

All information related to Howwe’s press releases can be found here.

Latest News

New tool analyzes the likelihood of strategic success

Non-regulatory pressrelease

Det gäller att jobba smart för att lyckas med sin målstyrning. Här berättar Johan Grönstedt på Howwe Technologies hur. Artikel av Anders Pauser för VDtidningen. Assessment, a new tool developed by Howwe Technologies, helps business leaders analyze their likelihood of achieveing the increase in profit and revenue that they set out in their strategy - in time. Assessment maps the company's organizational strengths and challenges as well as the CEO's personal prerequisites as leader of the organization. In other words:…

Read more

Founder Interview with Ulf Arnetz: I Title Myself a Trend Entrepreneur

Non-regulatory pressrelease

Ulf Arnetz, Founder of Howwe Technologies Learn why the founder of Howwe Technologies (https://www.howwe.io/) and serial entrepreneur Ulf Arnetz (https://www.linkedin.com/in/ACoAAAA_DQABg-cNHevhor52rBLKGjKonqo2K10) titles himself a serial entrepreneur, his best working habits and his one tip to fellow startup founders 

Read more

“It’s just a matter of time until every CEO will use a tool like Howwe to run their business”

Non-regulatory pressrelease

Howwe Technologies CEO Ulf Arnetz talks about his company’s origins and current state as a SaaS provider. With the help of their software, businesses may achieve rapid expansion and alter themselves on all levels, resulting in quantifiable financial gains.

Read more

The Art of Strategy Execution: Howwe Technologies

Non-regulatory pressrelease

For years, companies have tackled strategy management as the field has grown and evolved, but many have fallen short of their achievements due to a lack of strategic execution. Howwe Technologies, a Stockholm-based international SaaS company, has found a way that technology can change how large organizations reach their goals.

Read more

New feature enables proactive leadership

Non-regulatory pressrelease

Acceleration meetings are at the core of the Howwe way of working to ensure that teams make progress towards the companies' most important goals. The launch of the new feature Active Teams gives companies new opportunities to easily get an overview of the team's activity level and insight into the extent to which acceleration meetings are conducted,…

Read more

Senaste Nytt

Överskattning av den egna prestationen är en riskfaktor för tillväxt

Non-regulatory pressrelease

Det är lätt att överskatta den egna prestationen eller förmågan. Analysverktyget Assessment™ visar att företagsledare tenderar att överskatta sin och organisationens förmåga att uppnå målen i strategin vilket kan få avgörande konsekvenser på strategins måluppfyllnad.

Läs mer

Nytt verktyg analyserar sannolikheten att strategin lyckas

Non-regulatory pressrelease

Det gäller att jobba smart för att lyckas med sin målstyrning. Här berättar Johan Grönstedt på Howwe Technologies hur. Artikel av Anders Pauser för VDtidningen. Howwe Technologies har utvecklat verktyget Assessment för att hjälpa företagsledare att analysera sin förmåga att uppnå sin strategi i tid. Assessment kartlägger bolagets organisatoriska styrkor och utmaningar samt VD:s individuella förutsättningar som ledare för organisationen. Faktorer som påverkar möjligheterna att uppnå målen i bolagets strategi.

Läs mer

Ny studie avslöjar: Därför fallerar bolagens strategier

Non-regulatory pressrelease

Howwe Technologies Vd-undersökning visar att genomförandet och den interna förankringen av bolagens strategi prioriteras i låg utsträckning vilket får stora konsekvenser för bolagens förutsättningar att uppnå målen i strategin. Howwe Technologies har genomfört en undersökning bland vd:ar på medelstora till stora bolag i Sverige som ger nya insikter i orsakerna till att bolag inte lyckas genomföra sina strategiska initiativ, en siffra som enligt MIT uppskattas till 80 % av bolagen. Många lovar tungt men levererar tunt vilket resulterar i ett näringslivsproblem av stor magnitud.

Läs mer

90 % av managementkonsulttjänster fokuseras på ledning och chefer – så kan hela personalstyrkan få samma stöd betydligt mer kostnadseffektivt

Non-regulatory pressrelease

Howwe Technologies har utfört en undersökning bland vd:ar på medelstora till stora bolag i Sverige. Den visar att konsultstöd för strateginära tjänster, som utveckling och effektivt strategigenomförande, främst stöttar vd, ledning och till viss mån även chefer. Bara hos 9,4 % av bolagen når konsultstödet förbi ledarskiktet. Detta är inte överraskande då höga konsultkostnader gör…

Läs mer

“Inom kort kommer det att vara en självklarhet för varje vd att ha ett verktyg som Howwe”

Non-regulatory pressrelease

Intervju med Ulf Arnetz, grundare och CEO för SaaS-bolaget Howwe Technologies. Deras mjukvara för accelererad tillväxt och bolagsövergripande transformation möjliggör ett proaktivt arbetssätt och exekvering av strategiska initiativ på alla nivåer i bolagen med bevisbara finansiella resultat.

Läs mer

Press Contact

Katarina Bennich
Chief Marketing Officer

E-mail: [email protected]
Tel: +46 706750620

Katarina Bennich 4 scaled Pressroom
ipt