Pressroom

All information related to Howwe’s press releases can be found here.

Latest News

A/B Consulting and Howwe Technologies Partner to Ensure Customers Succeed in Both Strategy and Execution – On Time

Howwe Technologies, the creator of Howwe, the growth application for driving CEO’s business-critical strategic initiatives, is excited to unveil a strategic partnership with the top-tier strategy consulting firm, A/B Consulting. This joint solution is unique to the market and an innovation in the consulting space. By combining A/B Consulting's expertise in growth strategy and strategic…

Read more

Johan Grönstedt to Release New Groundbreaking Business Book: Focus on Less to Achieve More

Johan Grönstedt, author of Focus on Less to Achieve More

In an era where the majority of company strategies falter in execution, Johan Grönstedt is set to release a pivotal book in June 2024 that promises to revolutionize how managers and executives implement their company's visions. Focus on Less to Achieve More emerges as a beacon of insight in the business world, promising to lead the charge…

Read more

'The Yearly Planning Wheel' by Howwe Technologies Simplifies Complex Planning for Leaders and Enhances Governance Efficiency

Johan Grönstedt

In the realm of corporate governance, where time equates to invaluable currency, Howwe Technologies is proud to introduce 'The Yearly Planning Wheel.' This structured approach is a culmination of best practices honed from the experiences of thousands of leaders and teams, designed to simplify the intricacies of strategic planning and governance.

Read more

Serial Entrepreneur and CEO Ulf Arnetz Featured on Class CNBC, Shares Insight on U.S. Market Expansion and the Solution for Growth

Ulf Arnetz, Founder of Howwe Technologies, featured on Class CNBC about the future of business management

Ulf Arnetz, a renowned serial entrepreneur, discusses his approach to business expansion in the U.S. and introduces the innovative Howwe platform.

Read more

Howwe Technologies Launches a Catalyst for Growth

As the first player in the market, Howwe Technologies announces the official launch of its innovative solution for growth, thereby setting a new standard for how companies can effectively execute strategy to leverage growth. The digital solution for Company Initiatives is designed to meet the needs of CEOs and serves as the last piece in…

Read more

Senaste Nytt

Svenska författaren Johan Grönstedt släpper banbrytande bok via internationellt förlag – startskottet för en revolution inom strategiexekvering

Johan Grönstedt, författaren bakom boken och rörelsen the Execution Revolution

Den svenska författaren Johan Grönstedt är på väg att skaka om affärsvärlden med sin kommande bok. Boken med titeln "The Execution Revolution" belyser ett stort problem – att majoriteten av strategier aldrig blir verklighet. Boken släpps i juni 2024 och utlovar inte bara nya insikter och praktisk expertis utan beskrivs som starten på en rörelse…

Läs mer

Planeringsstödet som förenklar komplex planering för ledare och förbättrar effektivitet i styrningen

Johan Grönstedt

För ledare engagerade i bolagsstyrning är tid en ovärderlig valuta. Howwe Technologies är därför stolta över att presentera Årshjulet, ett planeringsstöd som förenklar och tydliggör planeringen och genomförandet av affärsplanen vilket leder till stor tidsbesparing. 

Läs mer

Martin & Servera Logistik digitaliserar sin målstyrning med hjälp av ledande lösning för tillväxt

Per-Erik Kanström, VD på Martin & Servera Logistik, omfamnar förändringen som det nya arbetssättet innebär och ser ett främjat strategiskt samarbete för att nå bolagets långsiktiga mål.

Martin & Servera Logistik, som ingår i Sveriges ledande grossist för restauranger och storkök Martin & Servera-gruppen, tar ett viktigt steg mot ökad digitalisering genom att ingå ett licensavtal med Howwe Technologies. Syftet med avtalet är att öka det strategiska fokuset och måluppfyllnaden inom bolaget och göra det enklare för alla medarbetare att vara delaktiga…

Läs mer

Howwe Technologies lanserar en katalysator för tillväxt

Howwe Technologies lanserar sin senaste innovativa lösning för tillväxt och bryter därmed ny mark för hur bolag på ett effektivt sätt målstyr sina organisationer. Den nya lösningen för initiativstyrning är utvecklad utifrån vd-rollen och utgör den sista pusselbiten i Howwe (https://www.howwe.io/) som stänger gapet mellan strategi och genomförande. Detta skapar nya förutsättningar för företag att skapa…

Läs mer

Howwe Technologies och Black Diamond Advisory, världens största globala konsultföretag inom OneStream, tecknar ett partnerskap och skapar en integrerad VD-lösning som länkar strategi och genomförande

Stockholm – New York, – Howwe Technologies och Black Diamond Advisory offentliggör ett långsiktigt strategiskt partnerskap som innebär att man gemensamt skapar ett unikt marknadserbjudande: integrationen av OneStream Softwares Corporate Performance Management (CPM) och Howwe Technologies SaaS-lösning för Digital Strategy Execution. Samarbetet kombinerar ledande expertis från Black Diamond Advisory, världens största globala konsultföretag inom OneStream…

Läs mer

Press Contact

Katarina Bennich
Chief Marketing Officer

 
Katarina Bennich 4 scaled 1 Press Press