Pressroom

All information related to Howwe’s press releases can be found here.

Latest News

Launch of the book “Strategy Acceleration” by Howwe Technologies Founder Ulf Arnetz

Non-regulatory pressrelease

The new book “Strategy Acceleration – Faster, Measurable, More Enjoyable” does what no other leadership or change management book has done before. It talks about how you go about succeeding with the biggest challenges for businesses today – Going from words to action and measurable results.

Read more

Senaste Nytt

Polarn O. Pyret ingår licensavtal för målstyrningsverktyget Howwe

Non-regulatory pressrelease

Det välkända svenska barnklädesvarumärket Polarn O. Pyret har ingått ett licensavtal för den ledande målstyrningsmjukvaran Howwe®, utvecklat av SaaS-bolaget Howwe Technologies, i syfte att accelerera bolagets tillväxt.

Läs mer

Craftor AB tecknar avtal för målstyrningsverktyget Howwe®

Non-regulatory pressrelease

Craftor, som är en av Nordens ledande kraftentreprenörer, har ingått ett licensavtal för den ledande målstyrningsmjukvaran Howwe®, utvecklat av SaaS-bolaget Howwe Technologies. Craftor implementerar mjukvaran för samtliga medarbetare i syfte att accelerera tillväxt på en bolagsövergripande nivå.

Läs mer

Överskattning av den egna prestationen är en riskfaktor för tillväxt

Non-regulatory pressrelease

Det är lätt att överskatta den egna prestationen eller förmågan. Analysverktyget Assessment™ visar att företagsledare tenderar att överskatta sin och organisationens förmåga att uppnå målen i strategin vilket kan få avgörande konsekvenser på strategins måluppfyllnad.

Läs mer

Nytt verktyg analyserar sannolikheten att strategin lyckas

Non-regulatory pressrelease

Det gäller att jobba smart för att lyckas med sin målstyrning. Här berättar Johan Grönstedt på Howwe Technologies hur. Artikel av Anders Pauser för VDtidningen. Howwe Technologies har utvecklat verktyget Assessment för att hjälpa företagsledare att analysera sin förmåga att uppnå sin strategi i tid. Assessment kartlägger bolagets organisatoriska styrkor och utmaningar samt VD:s individuella förutsättningar som ledare för organisationen. Faktorer som påverkar möjligheterna att uppnå målen i bolagets strategi.

Läs mer

Ny studie avslöjar: Därför fallerar bolagens strategier

Non-regulatory pressrelease

Howwe Technologies Vd-undersökning visar att genomförandet och den interna förankringen av bolagens strategi prioriteras i låg utsträckning vilket får stora konsekvenser för bolagens förutsättningar att uppnå målen i strategin. Howwe Technologies har genomfört en undersökning bland vd:ar på medelstora till stora bolag i Sverige som ger nya insikter i orsakerna till att bolag inte lyckas genomföra sina strategiska initiativ, en siffra som enligt MIT uppskattas till 80 % av bolagen. Många lovar tungt men levererar tunt vilket resulterar i ett näringslivsproblem av stor magnitud.

Läs mer

90 % av managementkonsulttjänster fokuseras på ledning och chefer – så kan hela personalstyrkan få samma stöd betydligt mer kostnadseffektivt

Non-regulatory pressrelease

Howwe Technologies har utfört en undersökning bland vd:ar på medelstora till stora bolag i Sverige. Den visar att konsultstöd för strateginära tjänster, som utveckling och effektivt strategigenomförande, främst stöttar vd, ledning och till viss mån även chefer. Bara hos 9,4 % av bolagen når konsultstödet förbi ledarskiktet. Detta är inte överraskande då höga konsultkostnader gör…

Läs mer

“Inom kort kommer det att vara en självklarhet för varje vd att ha ett verktyg som Howwe”

Non-regulatory pressrelease

Intervju med Ulf Arnetz, grundare och CEO för SaaS-bolaget Howwe Technologies. Deras mjukvara för accelererad tillväxt och bolagsövergripande transformation möjliggör ett proaktivt arbetssätt och exekvering av strategiska initiativ på alla nivåer i bolagen med bevisbara finansiella resultat.

Läs mer

CEO Forum gav en inblick i nästa evolution för vd:ns arbetssätt

Non-regulatory pressrelease

Erik Bengtsson, Koncern-VD på Ramirent på scen under livesändningen tillsammans med VP, CSO och CPO på Howwe Technologies. För sjunde gången bjöd Howwe Technologies in sitt nätverk av vd:ar och ledare på ledningsnivå från ett brett spektrum av branscher i Sverige för att utforska nästa generation av datadrivna insikter - agerbara insikter som en katalysator för accelererad tillväxt. 

Läs mer

Ny funktionalitet gör det enkelt att leda proaktivt

Non-regulatory pressrelease

Accelerationsmöten är en central del i arbetssättet i Howwe för att säkerställa att team gör framsteg mot bolagens viktigaste mål. Med lanseringen av den nya funktionaliteten Aktiva teams ger vi företag nya möjligheter att enkelt få en överblick över teamens aktivitetsnivå och inblick i vilken utsträckning accelerationsmöten genomförs, det som för många är veckans mest strategiska möte.

Läs mer

Affärsinnovationen som förändrar hur bolag arbetar

Non-regulatory pressrelease

Många företag vill göra något lite bättre. Det vill inte Howwe Technologies. Med sin SaaS-lösning för målstyrning vill de revolutionera hur bolag arbetar och de har redan kommit en bra bit på vägen mot sitt mål.

Läs mer

Svensk digital affärsinnovation ökar möjligheten för organisationer att uppnå sina mål

Non-regulatory pressrelease

I dagens föränderliga värld blir det allt viktigare för ledningsgrupper att få med hela organisationen i de snabba förändringsprocesser som krävs för att möta marknadens skiftande behov. Samtidigt visar rapporter att majoriteten av företag aldrig når igenom ledningsskiktet med sina prioriterade mål. Det är innovationen Howwe här för att förändra.

Läs mer

Howwe går in som underleverantör till Addas Ramavtal för programvaror och molntjänster

Non-regulatory pressrelease

Ramavtalet innebär nya möjligheter för oss att agera som leverantör till offentligt ägda bolag med kraftigt förenklade inköpsprocesser i enlighet med LIU, säger Arvid Cullborg, Vice President på Howwe Technologies. Howwe Technologies har gått in i ett avtal som underleverantör till Insight Technology Solutions AB för Addas Ramavtal för programvaror och molntjänster 2019 med sin molntjänst Howwe. Det betyder att upphandling för verksamheter inom offentlig sektor går snabbare och smidigare. Ramavtalet syftar till att frigöra resurser till välfärden och öppnar upp fler möjligheter för Howwe…

Läs mer

Vd-intervju: Per Forslund har ett ledarskap för att ta världen

Non-regulatory pressrelease

Per Forslund är en ledare med starka drivkrafter som ser fram emot att sätta Howwe Technologies på världskartan. Per Forslund är President på utvecklingsbolaget Howwe Technologies. Det är ett snabbväxande bolag med höga ambitioner – de vill förändra hur världens bolag arbetar. Det vill de göra med sin mjukvara Howwe, som ofta kallas för vd:ns och ledningens bästa vän. I den här intervjun berättar Per om den resa han har gjort, viktiga drivkrafter…

Läs mer

Hemligheterna bakom högpresterande bolag

Non-regulatory pressrelease

Howwe Technologies har genomfört en stor undersökning med mer än 100 deltagande vd:ar på mellanstora och stora bolag i Sverige med syftet att granska de beteenden och arbetssätt som kännetecknar högpresterande bolag. Här är hemligheterna bakom deras framgång.

Läs mer

En vd:s största utmaningar

Non-regulatory pressrelease

En intervju med Per Forslund, President på Howwe Technologies, om ouppnådda mål, bristande engagemang och andra vanliga utmaningar som framkommit i bolagets stora VD-undersökning. Howwe Technologies har genomfört en stor Vd-undersökning bland mellanstora till stora bolag i Sverige. Undersökningen uppmärksammar bland annat några av de vanligaste utmaningarna som företagsledare står inför. Per Forslund är President på bolaget bakom undersökningen. Här delar han sin bild av hur utmaningarna kan hanteras. En av de resultat som är mest markanta i Vd-undersökningen…

Läs mer

Howwe Technologies ledningsgrupp utökas

Non-regulatory pressrelease

Ledningsgruppen på Howwe Technologies utökas med två medlemmar. Jacob Burenstam, Chief Product Officer (CPO) och Katarina Bennich, Chief Marketing Officer (CMO) som tar plats i bolagets ledning. Samtidigt utökas bolagets säljteam med viktiga positioner för bolagets tillväxtresa.  – Vi har en kraftig tillväxtperiod framför oss, lokalt och globalt med USA i fokus. Utökningen av ledningsgruppen med två centrala positioner inom bolaget,…

Läs mer

För många mål och brist på förankring skapar svårigheter för företagsledare

Non-regulatory pressrelease

Howwe Technologies Vd-undersökning tittar på hur företagsledare går till väga för att genomföra sin strategi eller affärsplan och utmaningar de upplever kopplat till det. Att styra ett företag i dagens snabbföränderliga affärsklimat är utmanande. Howwe Technologies har intervjuat fler än 100 vd:ar på medelstora till stora företag i Sverige och Europa och tittar på hur företagsledare går till väga för att genomföra sin strategi eller affärsplan i sin Vd-undersökning. 42 % av vd:arna har för många mål vilket leder ofta…

Läs mer

Den interaktiva databasen Library digitaliserar processen för att sätta mål

Non-regulatory pressrelease

Library är en interaktiv databas fylld med beprövade mål och relaterade aktiviteter som digitaliserar och radikalt förenklar målsättningsprocessen för företag. Howwe är en företagsprogramvara för accelererad tillväxt som skapar förutsättningar för organisationer att nå sina mål i tid. Library, det senaste tillskottet till ekosystemet kring Howwe, revolutionerar hur företag sätter upp sina mål och aktiviteter baserat på beprövad best practice.

Läs mer

Förbättrad bolagsstyrning är en förutsättning för att lyckas med en hållbar upprustning av miljonprogrammen

Non-regulatory pressrelease

Den svenska fastighetsbranschen står inför stora utmaningar och åtgärdslistan är ett bra steg på vägen, men den saknar en väsentlig del, hållbar ekonomisk styrning av fastighetsbolagen, säger Arvid Cullborg, Vice President Howwe Technologies. NCC har kartlagt upprustningsbehoven runt om i landet och nyligen presenterat dem i en rapport (https://www.ncc.se/media/pressrelease/de4e080d67f5b618/) som visar att drygt hälften av alla lägenheter i miljonprogrammet är i behov av upprustning. Det åtgärdspaket (https://www.ncc.se/media/nyheter/10-atgarder-for-en-hallbar-renovering-av-miljonprogrammet/) som föreslås saknar en viktig förutsättning, långsiktigt hållbar bolagsstyrning för att säkerställa en positiv ekonomisk utveckling. Redan 2017 pekade Allmännyttan i sitt idéprogram (https://www.sverigesallmannytta.se/sveriges-allmannytta-tycker/allmannyttan-2030/) på fastighetsbolagens behov av att ha…

Läs mer

PayEx Ledger & Factoring väljer att förlänga avtalet med Howwe Technologies för dess mjukvara Howwe

Non-regulatory pressrelease

Raymond Klavestad, affärsområdeschef för PayEx Ledger & Factoring, fortsätter att använda Howwe för att lyckas med en lönsam tillväxt. PayEx Ledger & Factoring som är ett av affärsområdena inom PayEx Sverige AB, började använda Howwe Technologies system för digital målstyrning för fem år sedan. Nu väljer de att förlänga avtalet. - Vi på PayEx Ledger & Factoring använder Howwe som ett verktyg för att visualisera och bryta ned de viktigaste målen och aktiviteterna i vår affärsplan. Alla…

Läs mer

300 vd:ar deltog i CEO Forum när rollen som modern vd och ledare utforskades

Non-regulatory pressrelease

För sjätte gången bjöd Howwe Technologies in sitt nätverk av vd:ar från ett brett spektrum av branscher i Sverige och utomlands för att utforska olika aspekter av ledarskap, transformation och acceleration av finansiell tillväxt. Temat för höstens utgåva av CEO Forum var ” Pick your path – Accelerated growth and the role of the modern CEO”.

Läs mer

VD-tidningen: Smart målstyrning ger resultat

Non-regulatory pressrelease

MÅLSTYRNING. Man måste förstå varför man ska jobba mot vissa mål samtidigt som resurserna är begränsade, vilket ibland gör det svårt att prioritera. Det menar Johan Grönstedt på Howwe Technologies som hjälper företag och verksamheter att få action i målstyrningsarbetet.

Läs mer

Ny undersökning bland Sveriges Vd:ar visar att bara 12% uppnår sina strategiska mål på en årlig basis

Non-regulatory pressrelease

Ledare i Sverige har utmaningar i att nå sina strategiska mål. I bild: Ledningsgruppen på Howwe Technologies diskuterar branschöverskridande utmaningar och produkterna som kan lösa dem. 120 Vd:ar på mellanstora till stora bolag i Sverige har deltagit i Howwe Technologies (https://www.howwe.io/) undersökning som tar tempen på Sveriges Vd:ar. Undersökningen ger unika insikter kring utmaningar de upplever, hur ofta strategiska mål uppnås, vilka metoder de använder för att driva sina organisationer och pandemins påverkan på bolagsstyrningen.

Läs mer

SaaS-applikationen Howwe utvecklas vidare under varumärket Howwe Technologies

Non-regulatory pressrelease

Jacob Burenstam, Chief Product Office på Howwe Technologies, ser fram emot att bolaget byter namn. Det är en milstolpe i den expansionsresa bolaget befinner sig på med produkten Howwe. Framgångarna för Reforce Internationals SaaS-applikation Howwe är stora och många. Det marknadsledande verktyget ger VD:ar möjligheten att framgångsrikt styra, mäta och visualisera sitt företags strategiutförande. Nu rustar företaget inför en framtida expansion och byter som ett led i detta sitt företagsnamn till Howwe Technologies AB (publ). Det är under namnet Howwe Technologies som techbolaget fortsätter…

Läs mer

Press Contact

Katarina Bennich
Chief Marketing Officer

E-mail: [email protected]
Tel: +46 706750620

Katarina Bennich 4 scaled Pressroom
ipt