Pressroom

All information related to Howwe’s press releases can be found here.

Latest News

Swedish Companies Must Act to Increase Profitability: Howwe Technologies' Analysis Reveals Only 25% of Strategic Initiatives are Achieved

Howwe Technologies has conducted a study using its strategic analysis tool, Assessment™, based on 120 interviews with CEOs of medium and large Swedish companies. The study highlights that Swedish companies aim to increase profitability by an average of 121%, but unfortunately, only 25% of strategic initiatives that are meant to achieve these goals are sufficiently…

Read more

Accelerate Strategy Execution, Effectively and Measurably

Founder & CEO Howwe Technologies

Any organization’s strategy is its cornerstone, yet most struggle to effectively put it into practice. Reports from Gartner and MIT state that enterprise-wide strategy executions fail 90 percent of the time, and this has been the case for the past decades. 

Read more

New tool analyzes the likelihood of strategic success

Det gäller att jobba smart för att lyckas med sin målstyrning. Här berättar Johan Grönstedt på Howwe Technologies hur. Artikel av Anders Pauser för VDtidningen.

Assessment, a new tool developed by Howwe Technologies, helps business leaders analyze their likelihood of achieveing the increase in profit and revenue that they set out in their strategy – in time. Assessment maps the company's organizational strengths and challenges as well as the CEO's personal prerequisites as leader of the organization. In other words:…

Read more

Founder Interview with Ulf Arnetz: I Title Myself a Trend Entrepreneur

Ulf Arnetz, Founder of Howwe Technologies

Learn why the founder of Howwe Technologies (https://www.howwe.io/) and serial entrepreneur Ulf Arnetz (https://www.linkedin.com/in/ACoAAAA_DQABg-cNHevhor52rBLKGjKonqo2K10) titles himself a serial entrepreneur, his best working habits and his one tip to fellow startup founders 

Read more

“It’s just a matter of time until every CEO will use a tool like Howwe to run their business”

Howwe Technologies CEO Ulf Arnetz talks about his company’s origins and current state as a SaaS provider. With the help of their software, businesses may achieve rapid expansion and alter themselves on all levels, resulting in quantifiable financial gains.

Read more

Senaste Nytt

Allmännyttiga fastighetsbolaget Helsingborgshem ingår licensavtal för målstyrningsverktyget Howwe

Jonas Hansson, VD på Helsingborgshem digitaliserar och effektiviserar verksamheten med målstyrningsverktyget Howwe.

AB Helsingborgshem är Helsingborgs kommuns bolag för bostadsförsörjning inom allmännyttan. Fastighetsbolaget Helsingborgshem har ingått ett licensavtal med målstyrningsverktyget Howwe för hela bolaget med 260 anställda. Som ett av Sveriges 15 största bolag inom allmännyttan med 12 200 lägenheter tar Helsingborgshem ett stort ansvar för att göra Helsingborg till en av de bästa städerna att leva…

Läs mer

Polarn O. Pyret ingår licensavtal för målstyrningsverktyget Howwe

Det välkända svenska barnklädesvarumärket Polarn O. Pyret har ingått ett licensavtal för den ledande målstyrningsmjukvaran Howwe®, utvecklat av SaaS-bolaget Howwe Technologies, i syfte att accelerera bolagets tillväxt.

Läs mer

Craftor AB tecknar avtal för målstyrningsverktyget Howwe®

Craftor, som är en av Nordens ledande kraftentreprenörer, har ingått ett licensavtal för den ledande målstyrningsmjukvaran Howwe®, utvecklat av SaaS-bolaget Howwe Technologies. Craftor implementerar mjukvaran för samtliga medarbetare i syfte att accelerera tillväxt på en bolagsövergripande nivå.

Läs mer

Överskattning av den egna prestationen är en riskfaktor för tillväxt

Det är lätt att överskatta den egna prestationen eller förmågan. Analysverktyget Assessment™ visar att företagsledare tenderar att överskatta sin och organisationens förmåga att uppnå målen i strategin vilket kan få avgörande konsekvenser på strategins måluppfyllnad.

Läs mer

Nytt verktyg analyserar sannolikheten att strategin lyckas

Det gäller att jobba smart för att lyckas med sin målstyrning. Här berättar Johan Grönstedt på Howwe Technologies hur. Artikel av Anders Pauser för VDtidningen.

Howwe Technologies har utvecklat verktyget Assessment för att hjälpa företagsledare att analysera sin förmåga att uppnå sin strategi i tid. Assessment kartlägger bolagets organisatoriska styrkor och utmaningar samt VD:s individuella förutsättningar som ledare för organisationen. Faktorer som påverkar möjligheterna att uppnå målen i bolagets strategi.

Läs mer

Press Contact

Katarina Bennich
Chief Marketing Officer

 
Katarina Bennich 4 scaled 1 Press Press