Per Forslund, President och Ulf Arnetz, CEO, Founder & Chairman firar lanseringen av det nya företagsnamnet Howwe Technologies och den fortsatta framgångsagan som bolaget står inför på sin expansionsresa. 

Reforce International har erövrat Europa med sin SaaS-applikation Howwe, VDns verktyg för att framgångsrikt styra, mäta och visualisera sitt företags strategiutförande. Det marknadsledande bolaget ändrar officiellt sitt företagsnamn till Howwe Technologies AB (publ). Det är under namnet Howwe Technologies som techbolaget fortsätter sin resa för att radikalt förändra hur större företag världen över exekverar sin strategi på alla nivåer av företaget.

Vi är redo att ta nästa steg som Howwe Technologies, och behovet hos VD:ar har aldrig varit större. Med vår unika SaaS-applikation gör vi det möjligt för företag att accelerera sin tillväxt och ändra sitt sätt att arbeta med strategiutförande. Det nya företagsnamnet Howwe Technologies markerar en viktig milstolpe i vår resa mot att bli den globala ledaren för accelerationsprogramvara. Vi har byggt ett produktföretag för framtiden, redo att skala globalt.”

Per Forslund

Co-Founder & President, Howwe® Technologies

Behovet av företagsövergripande styrning av strategiutförande växer kraftigt. Digitalisering och hemarbete ställer nya krav på företag och de behöver effektiva verktyg för att säkerställa framgångsrikt strategiutförande. Behovet påskyndas ytterligare av en snabbt ökande konkurrens på marknaden i kombination med allt fler interna och externa disruptioner. Howwe står rustade att möta den stora efterfrågan av en modern programvara som skapar bevisbara ekonomiska resultat, samtidigt som den hjälper användarna att snabbt anpassa sig utefter nya förutsättningar i dagens snabbt föränderliga marknad.

 

Om Howwe Technologies

Howwe Technologies AB (publ) är ett Stockholmsbaserat internationellt SaaS-bolag som utvecklar den marknadsledande SaaS-applikationen Howwe®. Howwe är ett proaktivt verktyg som hjälper större företag och organisationer att genomföra sina strategier bättre och snabbare genom att visualisera, styra och mäta affärs- och strategiacceleration i realtid i hela organisationen. Howwe hjälper sina kunder att skapa bevisbara och mätbara ekonomiska resultat.

ipt>