Aktieägarsidan

Ordinarie bolagsstämma 30:e juni 2022

Kallelse

Här kan du ladda ner kallelsen till extra bolagsstämma 7:e  april 2022

Poströstning

Här kan du ladda ner formulär för poströstning

Kallelse

Här kan du ladda ner kallelsen till extra bolagsstämma 7:e  april 2022

Poströstning

Här kan du ladda ner formulär för poströstning

Den ordinarie bolagsstämman äger rum torsdagen den 30:e juni 2022 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Skeppsbron 44, Stockholm. Årsstämman kan även följas online. Vänligen anslut genom videolänken nedan.

Styrelsens förslag till beslut vid bolagsstämma

Rapporter

ipt