Aktieägarna

Här hittar du underlag inför ordinarie bolagsstämma tisdagen 20:e juni.

Howwe_Icons_Orange_RGB_Ideas (2)

Kallelse

Här kan du ladda ner kallelsen till bolagsstämman 20 juni.

Howwe_Icons_Orange_RGB_Priority

Poströstning

Här kan du ladda ner formulär för postomröstning.

Howwe_Icons_Orange_RGB_Team (1)

Anslut fysiskt eller digital

Den ordinarie bolagsstämman äger rum tisdagen den 20:e juni 2023 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Skeppsbron 44, Stockholm. Årsstämman kan även följas online. Vänligen anslut genom videolänken nedan.

Styrelsens förslag till beslut vid bolagsstämma

Rapporter