Howwe - organisationsstyrning för fastighetsbolag

Vi har lång erfarenhet av att stödja fastighetsbolag med deras organisationsstyrning och koppla deras affärsplaner till aktiviteter i den dagliga verksamheten. Ett tydligt arbetssätt med stöd av vår SaaS-applikation Howwe gör det möjligt att nå din organisations fulla potential.

Logo real estate Howwe för fastighetsbolag organisationsstyrning
Botkyrkabyggen
1 Howwe för fastighetsbolag organisationsstyrning
Riksbyggen

En bransch som värnar om det viktigaste

Den svenska fastighetsbranschen står inför stora utmaningar. Dels enorma investeringsbehov – både i renoveringsbehov men också politiska krav på nyproduktion. Samtidigt måste branschen inkorporera hållbarhetsaspekten i hela sin verksamhet och organisationsstyrning, från planering till förvaltning och hantera effekten av ökande byggkostnader.

En effektiv verksamhet och organisationsstyrning skapar förutsättningarna för att kunna leverera hållbara bostäder till alla och bibehålla en långsiktigt hållbar ekonomi i bolagen så att branschen kan fortsätta erbjuda det viktigaste för så många som möjligt – tak över huvudet.

Utmaningar

=

Styrning och ledning

Att kunna koppla långsiktiga strategiska mål till handfasta handlingsplaner och ett gemensamt arbetssätt för ledare för att säkerställa att hela organisationen drar åt samma håll.

=

Visualisering

Fastighetsbolagen lever i beståndet, inte på kontoret. Ett digitalt verktyg för att säkerställa att alla vet hur man ligger till i förhållande till målet och vad som ska göras den här veckan gör en svår uppgift mycket enklare.

=

Koppling till vardagen

Många bolag kämpar med att koppla strategin till medarbetarnas vardag. Hur tar man ett komplext mål som ligger långt fram i tiden och kopplar det till konkreta, enkla uppgifter i vardagen? Hur går man från VAD till HUR?

=

Tydlighet och enkelhet

Ibland gör vi det svårare än vad det faktiskt är. Att kunna erbjuda en konkret arbetsmetod med en enkel uppföljning behöver inte vara svårt. Vi har lagt ner 10 års arbete på att göra det så enkelt som möjligt för att våra kunder ska få med sig så många av medarbetarna som möjligt.

Kontakta mig

“Baserat på vår erfarenhet från kunder som Botkyrkabyggen, Riksbyggen, Mimer, Skebo, och andra fastighetsbolag har vi skapat en mycket kraftfull modell som skapar ett ökat fokus på de mest kritiska aktiviteterna kopplat till organisationens mål.

Vår applikation Howwe förenklar både planering och förankringen och ledarna kan följa utvecklingen av organisationens arbete kopplat till företagets strategiska målsättning – i realtid.

Att fokusera kompetensen och engagemanget hos hela organisationen på få, specifika mål skapar en kraftig acceleration. Våra kunder vittnar samtliga om kraften i en enkel målstyrningsmodell och vilken effekt det har på målen.

Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa er att uppnå och överträffa era mål.”

Arvid Cullborg

Vice President Delivery Services, Howwe Technologies

Arvid scaled Howwe för fastighetsbolag organisationsstyrning

Stora behov av investeringar inom branschen enligt ny rapport från NCC

NCC har kartlagt upprustningsbehoven runt om i landet och nyligen presenterat dem i en rapport med nya siffror från SCB som visar att drygt hälften av alla lägenheter i miljonprogrammet är i behov av upprustning. För 140 000 lägenheter är behovet akut. Bostäderna, som huserar var fjärde invånare i Sverige, har haft en omfattande eftersläpning av upprustning och underhåll, en så kallad upprustningsskuld.

Rapporten pekar bland annat på behovet av industrialiserad upprustning, den positiva effekten av hållbarhet och samverkan i upphandlingar samt vikten av långsiktigt kapital.

NCCs rapport är den senaste i raden av rapporter som visar på det skriande behovet av investeringar i Sveriges miljonprogram. Ett steg i riktningen mot en hållbar upprustning utan att dramatiskt behöva höja hyrorna för hyresgästerna är att bolagsbolagen säkerställer att de har en effektiv styrning i det dagliga arbetet för att säkerställa en positiv ekonomisk utveckling.

Med hjälp av Howwe och vårt verktyg för organisationsstyrning skapar redan flera av Sveriges fastighetsbolag och allmännyttiga bolag ett effektivare arbetssätt med ökade finansiella resultat. Fastighetsbolagen som använder Howwe skapar möjlighet för att alla deras anställda att bidra till att skapa en ekonomisk hållbarhet så att upprustningen inte behöver gå ut över hyresgästerna.

“Vidta åtgärder – annars blir upprustningen ännu dyrare”, säger Anders Nordstrand, Sveriges Allmännytta, och Henrik Landelius, NCC i DN.

Att de finansiella incitamenten är stora råder det ingen tvekan om. Enligt en rapport från 2017, framtagen av Sveriges Allmännytta, uppgick upprustningsskulden till cirka 165 miljarder kronor. Givet att samma grad av upprustningsbehov finns i hela miljonprogrammets bestånd, motsvarar det en kostnad på omkring 500 miljarder kronor.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Howwe kan hjälpa er verksamhet med er organisationsstyrning.

Intervju med Riksbyggen – en av Sveriges största fastighetsförvaltare

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, samt är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Bland kunderna finns bostadsrättsföreningar, kommersiella och offentliga fastighetsägare. Riksbyggen är uppdelade i tre affärsområden, varav fastighetsförvaltningen är störst. Riksbyggen har ca 2 700 anställda.

Eric Stuart om organisationsstyrning med Howwe

Eric Stuart

Chef Fastighetsförvaltningen, Riksbyggen

Ulf Halvarsson

Ulf Halvarsson

Affärs- och Försäljningschef, Riksbyggen

Vad var er utmaning innan ni startade med strategiacceleration, dvs det Ni kallar STARK 2020?

Vår vinst minskade för varje år 2010 till 2014 och vi ville vända den trenden och öka vinsten relativt mycket. Under åren 2010 till 2014 använde vi bl.a. externa konsultföretag och tillsammans tog vi fram strategier för att vända den nedåtgående vinsten och förbättra vissa övergripande KPI:er, men ”vi fick det ej att hända”.

Problemet var att det inte gick att styra och mäta strategiexekveringen, samt det tog oss mycket interntid att samordna det vi på den tiden kallade strategiexekvering. Vi uppnådde helt enkelt inte strategins ekonomiska mål och vi uppnådde inte heller de interna medarbetarförbättringar som vi ville skapa. Vi ville också förbättra vår självsäkerhet inom organisationen samt förbättra vårt Medarbetar Index. Vidare ville vi bli mer proaktiva mot kund och förbättra Nöjd Kund Index.

Vi var många olika företag inom företaget och vi ville skapa ett företag. Vi kallade arbetet i Howwe för STARK2020 som står för att vi ville bli ekonomiskt starka, men ännu mera att vi ville bli en mer stolt, proaktiv och stark organisation.

Vilka resultat har Ni uppnått?

Vi har i princip uppnått alla de mål vi satte upp tack vare att vi fokuserat på STARK2020, dvs accelerationsmetoden. Vinsten har ökat enligt MIG och plan, vårt fokus på ett MIG har även medfört en ökad aktivitet och fokus på Nöjd Kund Index, Nöjd Medarbetar Index och att vi fått ett förbättrat självförtroende, samt att vi är mycket mera proaktiva idag. Vi har också blivit mer snabbrörliga, dvs när vi som ledning bestämmer något, så arbetar hela organisationen med de viktigaste aktiviteterna för att stötta det initiativet.

Vi gjorde byte av affärssystem och under lång tid hade vi inte tillgång till allt det som ingår i ett affärssystem. Vi klarade bytet av affärssystem och behålla tempot i våra affärer under den långa övergångsperioden tack vare att vi fortsatte med STARK2020, de veckovisa mötena och vårt fokus, samt styrde och följde upp strategiexekveringen i accelerationsprogramvaran.

Idag ”lever” vi enligt accelerationsmetoden, dvs STARK2020 och att avsätta tid (TidsBlock), samt att fokusera blir allt mer inbyggt i våra väggar. Vi har successivt erhållit ett ökat ägarskap utåt och nedåt inom organisationen.

Vi har en helt annan kultur idag. De veckovisa mötena leder till att alla känner engagemang och förstår det värde de ger till Riksbyggen Förvaltning och våra kunder. Dessa veckovisa möten skapar också en starkare grupp, exempelvis om någon ej kan ta på sig det antal aktiviteter som behövs, så ställer någon annan upp – vi vet att vi tillsamman skall nå målet.

Träffa några av våra kunder

Lär känna några av våra kunder som vi bland annat fått träffa i  CEO Forum och hör dem berätta om sina erfarenheter av organisationsstyrning och Howwe.

CEO Forum | 4e november 2020

Förra året gästades CEO Forum av Chris Österlund (VD på Botkyrkabyggen), Lars Kry (VD på Sigma) och Mattias Wärne (VD på Hertz Sverige). De delar med sig av sin erfarenhet och delar de  ökade ekonomiska resultat de uppnått samtidigt som de skapat ett proaktivt arbetssätt i sina organisationer med organisationsstyrning.

Avkastning på investeringen | Upp till 25x investeringen

Vill du uppnå en avkastning på investeringen mellan 3,5 upp till 25 gånger beräknat på EBIT-utfall? Börja använda organisationsstyrning med Howwe idag och få en mätbar acceleration och ökade ekonomiska resultat.

Träffa några av våra användare

Howwe skapar ett arbetssätt som ger stora effekter på alla nivåer av bolaget. Stressnivåerna går ner och medarbetartrivseln går upp. Här berättar några av våra användare inom fastighetsbranschen om sina upplevelser av organisationsstyrning med Howwe. 

Jag kommer från den privata sektorn och är van vid ekonomiska mättal. Här är det mer politikstyrt, jag kände att äntligen pratar vi om de här ekonomiska frågorna och får ekonomiskt styrda mål.
Det är starkt när ett helt företag börjar med något samtidigt och inte bara i
separata silos. Det skapas en otrolig kraft. Arbetssättet, inte bara interfacet, gör att det blir kul och kraftfullt snabbt.

– Teamleader Kundtjänst

Med hjälp av Howwe kunde vi kraftsamla kring kostnader för serviceanmälningar. Det finns riktlinjer från allmännyttan och vi slutade året med att kunna visa upp i Howwe hur mycket vi sparat. Vi hade inte följt upp på samma tydliga sätt utan Howwe.

Utöver de finansiella vinsterna så gör bara beteendeförändringen att alla är involverade och kommer med idéer skillnad. Vi kan visa på fina resultat och fira segrar vilket främjar engagemanget.

– Områdeschef

Mitt arbetssätt har förändrats. Ett av målen var att spara pengar genom att göra saker själva. Det blev en sporre, att hitta saker som jag kunde spara in på. Jag testade saker som jag inte hade gjort annars. Det funkade och jag behövde inte längre beställa tjänsten vilket gjort att vi sparat in ytterligare pengar. Det har gett mig ett självförtroende att testa och hitta nya vägar för vad som kan fungera bättre.

– Fastighetsvärd

Det skapas en samhörighet då alla jobbar mot samma mål, och man vet om det. Man vet att alla är inblandade i projektet. Vi hade högt uppsatta mål, som vi klarade. Vi fick ett kvitto på att det fungerar. Jag såg inte först hur jag skulle kunna påverka, målen var så stora. Det var häftigt att se i realtid att vi alla bidrog och att det fungerade så att vi nådde målen.

– Kvartersvärd

Howwe har förändrat vårt arbetssätt. Vi jobbar mycket med ekonomi, med ekonomiska mål och aktiviteter. Det tankesättet har spridit sig till alla medarbetarna. Alla tänker mer ekonomiskt nu; hur kan vi spara mer, bli mer effektiva. Alla tänker i nya banor och har fått upp intresset för de ekonomiska frågorna.

Kundtjänstschef

Systemet var enkelt och vi fick bra hjälp att komma igång. Jag gillade det enkla. Då är det lättare att motivera mina anställda. Blir det för krångligt är det svårt att få dem att göra sina delar. Jag har fått en bättre bild av de andra avdelningarna. Vi får överlag en bredare syn i bolaget med mer insyn.

– Områdeschef

Vem är Howwe till för?

Har du flera team, avdelningar och ledare? Och du vill påskynda er tillväxt med organisationsstyrning genom att ena hela bolaget bakom era viktigaste mål, nedbrutna till aktiviteter? Då kommer du med största säkerhet att dra nytta av Howwe. Vi har sett våra kunder överträffa sina mål och öka sitt finansiella resultat inom alla sektorer och branscher. Vill du se några exempel? Kolla in några av våra kunder eller utforska exempel på några av de andra sektorerna vi stödjer nedan.

mat napo kQrBavaF Fk unsplash scaled Howwe för fastighetsbolag organisationsstyrning

Hälsovård

Howwe stödjer många av världens största hälsovårdsföretag med vårt system för organisationsstyrning, såsom MSD, Novo Nordisk, Amgen och GE Healthcare. Med Howwe uppnår våra kunder både organisationsövergripande transformation och acceleration av finansiella resultat.

Production wood

Tillverkande bolag

Många av de företag vi stödjer inom tillverknings- och industrisektorn kämpar med genomförandet av sina tvärfunktionella och globala transformationsprojekt. Med massiva organisationer är det en utmaning att anpassa hela organisationen och göra affärsplanen genomförbar på alla nivåer med organisationsstyrning.

Stockholm apartment

Offentlig sektor

Kommuner har höga krav på att löpande digitalisera arbetsprocesser och ett proaktivt och systematiskt arbetssätt. Där skapar ett smidigt och tydligt digitalt system som förenklar och förbättrar organisationsstyrning för medarbetare och chefer stora värden.

Är ni redo att börja accelerera er tillväxt? 

Vill du veta mer om hur Howwe möjliggör ett proaktivt arbetssätt genom organisationsstyrning och förenklar genomförandet av verksamhetsplanerna och strategierna på alla nivåer i organisationen? Vi visar dig gärna!

ipt