Jacob Burenstam, Chief Product Office på Howwe Technologies, ser fram emot att bolaget byter namn. Det är en milstolpe i den expansionsresa bolaget befinner sig på med produkten Howwe.

Det är under namnet Howwe Technologies som techbolaget fortsätter sin resa att radikalt förändra och förenkla hur företag exekverar strategi på alla nivåer i företaget.

Framgångarna för Reforce Internationals SaaS-applikation Howwe är stora och många. Det marknadsledande verktyget ger VD:ar möjligheten att framgångsrikt styra, mäta och visualisera sitt företags strategiutförande. Nu rustar företaget inför en framtida expansion och byter som ett led i detta sitt företagsnamn till Howwe Technologies AB (publ). 

”Det känns så kul och spännande att ta nästa steg som Howwe Technologies. Vi förtydligar vårt produkterbjudande och varumärke mot våra kunder, användare och marknaden. Tydlighet är allt. Med Howwe blir det tydligt för alla i företaget vad de viktigaste målen är och hur man som anställd bidrar till att ta företaget dit. Namnbytet är ett viktigt steg på den expansionsresa vi befinner oss på”

Jacob Burenstam

Chief Product Officer, Howwe® Technologies

Det finns ett stort behov av företagsövergripande styrning av strategiutförande och marknaden växer kraftigt. Digitalisering och hemarbete kräver nya verktyg för att säkerställa framgångsrikt strategiutförande. Företag har tvingats anpassa sig snabbt för att säkra sin befintliga verksamhet och det har inneburit stora utmaningar vilket har satt innovation på paus för många. Behovet av ett verktyg för att driva förändring och tillväxt påskyndas ytterligare av en snabbt ökande konkurrens på marknaden i kombination med allt fler interna och externa disruptioner.

Howwe ser till att alla i bolaget förstår värdet av sitt arbete, blir mer proaktiva och hela tiden vet vad nästa steg är, något som är avgörande för att öka sin konkurrenskraft och anpassa sig till snabba förändringar på marknaden. Howwe är redo att möta den stora efterfrågan av en modern programvara som skapar bevisbara ekonomiska resultat.

 

Om Howwe Technologies

Howwe Technologies AB (publ) är ett Stockholmsbaserat internationellt SaaS-bolag som utvecklar den marknadsledande SaaS-applikationen Howwe®. Howwe är ett proaktivt verktyg som hjälper större företag och organisationer att genomföra sina strategier bättre och snabbare genom att visualisera, styra och mäta affärs- och strategiacceleration i realtid i hela organisationen. Howwe hjälper sina kunder att skapa bevisbara och mätbara ekonomiska resultat.

 

ipt>