Vd-undersökning

Du är inbjuden att delta i Howwe Technologies kartläggning av vd och ledningens arbetssätt för att lyckas med målen i sin strategi. Stort tack för ditt deltagande! 

 

Ulf Arnetz about Reforce Interernational
r

Vd-Undersökningen är nu stängd

 

Resultaten kommer att publiceras löpande på LinkedIn

Utforska resultaten från tidigare Vd-undersökningar

Vd-undersökningen, som nu genomförs för tredje gången, ger unika insikter kring utmaningar, styrkor och framgångsfaktorer från hundratals Vd:ar på mellanstora och stora bolag i Sverige. 

Är ni redo att börja accelerera er tillväxt? 

Vill du veta mer om hur Howwe möjliggör ett proaktivt arbetssätt och förenklar genomförandet av verksamhetsplanerna och strategierna på alla nivåer i organisationen? Vi visar dig gärna!
ipt