Affärsinnovationen som förändrar hur bolag arbetar

Med sin SaaS-lösning för målstyrning vill de revolutionera hur världens största bolag arbetar från grunden, och de har redan kommit en bra bit på vägen mot sitt mål. Affärsinnovationen Howwe är snart en självklarhet för varje vd.

Product feature launch: Alignment

Johan Sundell, Head of Insights, about the launch of the Alignment feature

With the new Alignment feature, creating a relationship between the MIGs, users get an immediate understanding of how prioritizations that have been made really align and perform. “MIGs are the essence of high-level progress and to then collect everything in one view becomes incredibly powerful”, Johan Sundell, Head of Insights at Howwe Technologies explains.

VD-tidningen: Smart målstyrning ger resultat

Johan Grönstedt, strategiansvarig på Howwe Technologies, om vikten av effektiv målstyrning.

MÅLSTYRNING Man måste förstå varför man ska jobba mot vissa mål samtidigt som resurserna är begränsade, vilket ibland gör det svårt att prioritera. Den menar Johan Grönstedt på Howwe Technologies som hjälper företag och verksamheter att få action i målstyrningsarbetet.