Howwe - acceleration av tillväxt för offentlig sektor

Vi har dokumenterad erfarenhet av att stödja bolag inom offentlig sektor och allmännyttiga bolag med acceleration av tillväxt genom att koppla ihop deras verksamhetsplaner och mål med den dagliga verksamheten. Vår SaaS-lösning Howwe skapar ett tydligt och proaktivt arbetssätt för anställda på alla nivåer som möjliggör att ni når era mål i tid samtidigt som medarbetartrivseln ökar.

Adda IC Logga Howwe för offentlig sektor acceleration av tillväxt

Howwe är underleverantör till Addas Ramavtal för programvaror och molntjänster 2019. Det betyder att din organisation kan få tillgång till Howwe utan krånglig upphandling.

Kronofogden white
Gävle Energi
Kronofogden
Botkyrkabyggen

Vanliga behov & utmaningar

Har ni ett behov av att digitalisera och effektivisera genomförandet och uppföljningen av era verksamhetsplaner samt acceleration av tillväxt? Det är inte helt ovanligt inom den skattefinansierade sektorn. Kraven på regelefterlevnad, rapportering och uppföljning är ofta höga vilket gör att effektivitet och rätt användande av resurserna är av största prioritet.

=

Styr hela verksamhetens fokus mot det viktigaste

Den digitala utvecklingen går med raketfart. För att hänga med och bibehålla sin konkurrenskraft krävs effektivisering och digitalisering av personalens arbetssätt. Genom att  fokusera verksamheten på kärnfrågorna i organisationen kommer ni att se acceleration av tillväxt och stora resultat.

=

Visualisera styrning och progress i realtid

Skattefinansierade organisationer med breda verksamheter kräver en tydlig styrning som når och engagerar alla. Den gemensamma plattformen i Howwe skapar bättre förutsättningar för en strukturerad arbetsprocess och uppföljning som engagerar och involverar alla i utvecklingen mot era mål.

=

Ökade krav på digitalisering 

I takt med att kraven på digitalisering ökar behöver många verksamheter inom offentlig sektor öka sin digitala mognadsgrad. För att klara av detta krävs automatiserade processer, nya digitala verktyg och ett effektiviserat arbetssätt.

=

Hjälpa medarbetare och chefer prioritera 

På vägen mot målen är det viktigt att medarbetare och chefer får de verktyg de behöver för att kunna prioritera på operativ nivå. Man behöver kunna skapa överblick över verksamheten och arbetets status jämfört med planen för att se vilka aktiviteter som behöver prioriteras och där extra fokus behövs för att verksamhetens resurser ska prioriteras rätt. 

=

Öka transparens och samarbete

Olika verksamheter inom offentlig sektor behöver kunna samverka kring gemensamt uppsatta mål för acceleration av tillväxt, vilket kräver stöd för tvärfunktionellt arbete och en gemensam plattform där alla kan ta del av samma information. Genom detta kan organisationen skapa transparens i arbetet och öka engagemanget bland medarbetare.

sales executive

Howwe går in som underleverantör till Addas Ramavtal för programvaror och molntjänster via Insight Technology Solutions AB

Howwe Technologies har gått in i ett avtal som underleverantör till Insight Technology Solutions AB för Addas Ramavtal för programvaror och molntjänster 2019 med sin molntjänst Howwe. Det betyder att upphandling för verksamheter inom offentlig sektor går snabbare och smidigare. Ramavtalet syftar till att frigöra resurser till välfärden och öppnar upp fler möjligheter för Howwe Technologies att bidra till ett ekonomiskt hållbart näringsliv genom att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster för strategisk målstyrning.

Fördelar på alla nivåer i organisationen

Howwe Icons Black RGB My stuff Howwe för offentlig sektor acceleration av tillväxt

VD

 • Ett verktyg för att accelerera, styra och följa upp genomförandet av affärsplanen
 • Mål som är tydliga och agerbara för alla medarbetare
 • Bibehålla fokus på det som är viktigast för ditt bolag
 • Proaktivt arbetsätt för att nå era mål i tid
 • Visualisering av framsteg i realtid.
 • Mätbar acceleration av tillväxt som leder till finansiella resultat
Howwe Icons Black RGB Dashboard Howwe för offentlig sektor acceleration av tillväxt

Avdelningschef

 • Gör det möjligt för teamet att nå sina mål genom att fokusera på rätt aktiviteter
 • Lättare anpassning för förändrade omständigheter och krav
 • Skapa en åtagande-kultur och ökad engagemang
 • Frigör tid från rapportering
 • Högre proaktivitet från medarbetarna
 • Tydliggöra hur alla kan bidra till verksamhets övergripande mål
Howwe Icons Black RGB Team Howwe för offentlig sektor acceleration av tillväxt

Anställda

 • Öka engagemang, självförtroende och teamkänsla
 • Prioriteringar som skapar tydlighet
 • Minska stress & otydlighet
 • Visualisering av individuella bidrag till företagets mål
 • Avsevärd ökning av eNPS

“Baserat på vår erfarenhet från kunder som Riksbyggen, Mimer, Gävle Energi, Botkyrkabyggen och Kronofogden har vi skapat en kraftfull modell som skapar ett ökat fokus på de mest affärskritiska aktiviteterna kopplat till organisationens mål.

Vår SaaS-applikation Howwe förenklar både planering och förankring och ledarna kan följa utvecklingen av organisationens arbete kopplat till företagets strategiska målsättning – i realtid.

Att fokusera kompetensen och engagemanget hos hela organisationen på få specifika mål skapar en kraftig acceleration. Alla våra kunder vittnar om kraften i en enkel målstyrningsmodell och vilken effekt det har på målen.

Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa er att uppnå och överträffa era mål.”

Arvid Cullborg

Vice President Delivery, Howwe Technologies

Acceleration av tillväxt med Howwe

Träffa några av våra kunder

Lär känna några av våra kunder som vi bland annat fått träffa i  CEO Forum och hör dem berätta om sina erfarenheter av Howwes verktyg för acceleration av tillväxt.

CEO Forum | 4e november 2020

Förra året gästades CEO Forum av Chris Österlund (VD på Botkyrkabyggen), Lars Kry (VD på Sigma) och Mattias Wärne (VD på Hertz Sverige). De delar med sig av sin erfarenhet och delar de  ökade ekonomiska resultat de uppnått samtidigt som de skapat ett proaktivt arbetssätt i sina organisationer.

CEO Forum | 4e november 2020

Förra året gästades CEO Forum av Chris Österlund (VD på Botkyrkabyggen), Lars Kry (VD på Sigma) och Mattias Wärne (VD på Hertz Sverige). De delar med sig av sin erfarenhet och delar de  ökade ekonomiska resultat de uppnått samtidigt som de skapat ett proaktivt arbetssätt i sina organisationer.

Avkastning på investeringen | Upp till 25x investeringen

Vill du uppnå en avkastning på investeringen mellan 3,5 upp till 25 gånger beräknat på EBIT-utfall? Börja använda Howwe idag och få en mätbar acceleration av tillväxt och ökade ekonomiska resultat.

Vem är Howwe till för?

Har du flera team, avdelningar och ledare? Och du vill påskynda er acceleration av tillväxt genom att ena hela bolaget bakom era viktigaste mål, nedbrutna till aktiviteter? Då kommer du med största säkerhet att dra nytta av Howwe. Vi har sett våra kunder överträffa sina mål och öka sitt finansiella resultat inom alla sektorer och branscher. Vill du se några exempel? Kolla in några av våra kunder eller utforska exempel på några av de andra sektorerna vi stödjer nedan.

mat napo kQrBavaF Fk unsplash scaled Howwe för offentlig sektor acceleration av tillväxt

Hälsovård

Howwe stödjer många av världens största hälsovårdsföretag, såsom MSD, Novo Nordisk, Amgen och GE Healthcare, med acceleration av tillväxt. Med Howwe uppnår våra kunder både organisationsövergripande transformation och acceleration av finansiella resultat.

Production wood

Tillverkande bolag

Många av de företag vi stödjer inom tillverknings- och industrisektorn kämpar med genomförandet av sina tvärfunktionella och globala transformationsprojekt. Med massiva organisationer är det en utmaning att anpassa hela organisationen och göra affärsplanen genomförbar på alla nivåer.
Stockholm apartment

Offentlig sektor & Kommunala bolag

Kommuner har höga krav på att löpande digitalisera arbetsprocesser och ett proaktivt och systematiskt arbetssätt. Där skapar ett smidigt och tydligt digitalt system för acceleration av tillväxt som förenklar och förbättrar för medarbetare och chefer stora värden.

Är ni redo för acceleration av tillväxt? 

Vill du veta mer om hur Howwe möjliggör ett proaktivt arbetssätt och förenklar genomförandet av verksamhetsplanerna och strategierna för acceleration av tillväxt på alla nivåer i organisationen? Vi visar dig gärna! Se hur det funkar.

ipt